Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Ako fungujú vaše programy?

1. Aká je logika vašich programov? 

Každý program starostlivosti Calma sa na základe odborného zhodnotenia zdravotného stavu pomocou Vstupného obrazu snažíme personalizovať na základe zistenej diagnózy, osobnosti klienta, jeho preferencií či…

1. Aká je logika vašich programov? 

Každý program starostlivosti Calma sa na základe odborného zhodnotenia zdravotného stavu pomocou Vstupného obrazu snažíme personalizovať na základe zistenej diagnózy, osobnosti klienta, jeho preferencií či inklinácií tak, aby plnil liečebné účely, a zároveň, aby kompozícia liečebného programu nepredstavovala pre neho prekážku, ale pomoc v liečbe.

Na klinike Calma nie je možné objednať si samostatnú hodinu psychoterapie. Je to preto, lebo hodina psychoterapie nemôže mať vplyv na zlepšenie duševného zdravia. Okrem toho nie je vopred jasné, či nepotrebujete inú formu liečby alebo vzdelávania ako je hodina individuálnej psychoterapie. Možno potrebujete absolvovať autogénny tréning a možno potrebujete podpornú skupinu. Nie je vylúčené, že pre vás konkrétne je najvhodnejšia skupinová psychoterapia. Preto je potrebné najprv vás spoznať cez Vstupný obraz a následne odporučiť buď niektorý z programov starostlivosti alebo úplne iné riešenie. Skupinové aktivity sú prirodzene lacnejšie ako individuálne a niekedy majú dokonca lepšie výsledky. Z uvedených dôvodov vznikli programy starostlivosti ako alternatíva k tradičnému objednávaniu jednotlivých hodín. Nejde teda len o balíky hodín psychoterapie, ale rôznych iných aktivít na zlepšenie duševného zdravia.

Programy sa delia do troch základných skupín:

Programy Prevencia obsahuje vzdelávanie  a podporné skupiny, na ktorých je možné získať informácie a zručnosti, ktoré umožnia vyriešiť problém v zárodku.

Stabilizačné programy obsahujú rôzne možnosti stabilizácie duševného zdravia či už s liekmi, rozhovorom (psychoterapiou) alebo kombináciou liekov a rozhovoru, ako aj rôzne mixy vzdelávacích aktivtí, podporných skupín a relaxačných techník.

Programy Samostatnosť obsahujú skupinové terapie alebo relaxačné podporné aktivity, ktorými sa naučíte predchádzať zhoršeniu stavu a naopak ho budete udržiavať v dobrom stave tak, aby ste nás potrebovali čoraz menej.

 2. Z čoho môže program pozostávať?

V programe sa môžu objaviť komponenty osobných stretnutí s odborníkom, skupinových stretnutí, prístupu k vzdelávaciemu obsahu, či k nástrojom a pomôckam samostatnej práce klienta v liečebnom režime, či už pod dohľadom…

 2. Z čoho môže program pozostávať?

V programe sa môžu objaviť komponenty osobných stretnutí s odborníkom, skupinových stretnutí, prístupu k vzdelávaciemu obsahu, či k nástrojom a pomôckam samostatnej práce klienta v liečebnom režime, či už pod dohľadom alebo bez dohľadu.

Stretnutia v rámci programu môžu mať za cieľ klienta stabilizovať, posilniť ho, umožniť mu zdieľanie svojho problému v rámci komunity, a taktiež ho vzdelávať ako dosahovať čo najlepšie výsledky liečby. Rovnaký cieľ môže mať prístup k obsahu poskytovaného na pasívne vnímanie, alebo na interaktívnu prácu.

Tam, kde je to vhodné, pri programoch pamätáme aj na blízke okolie nášho klienta. V mnohých prípadoch je dôležitou súčasťou starostlivosti o duševné zdravie spolupráca odborníkov s rodinou klienta, ktorá má možnosť na klienta terapeuticky vplývať v zásade neustále. Najmarkantnejšie je to pri našich detských klientoch, kde v mnohých programoch orientujeme ťažisko našej starostlivosti práve na podporu a vzdelávanie rodičov. Rodičia majú vlastné podporné skupiny podľa druhov problémov, ktoré riešia ich deti.

3. Patrím ku psychiatrovi alebo ku psychológovi?

V klinike Calma túto dilemu vôbec nemusíte riešiť. Oblasť duševného zdravia vnímame skôr ako kontinuum, v ktorom každý človek potrebuje v rôznych štádiách svojho života…

3. Patrím ku psychiatrovi alebo ku psychológovi?

V klinike Calma túto dilemu vôbec nemusíte riešiť. Oblasť duševného zdravia vnímame skôr ako kontinuum, v ktorom každý človek potrebuje v rôznych štádiách svojho života rôznych odborníkov. Psychoterapeuti môžu byť aj psychiatri aj psychológovia, dokonca aj iné profesie. My vám odporučíme podľa nás optimálne riešenie.

Napríklad, podľa záverov zhodnotenia vášho zdravotného stavu, vám môžeme odporučiť program, ktorého hlavné prvky budú čiastočne zodpovedať vo vedení karty a kontrolách v psychiatrickej ambulancii. Avšak zároveň v tom istom programe môžeme odporučiť doplnkovú psychoterapeutickú starostlivosť. Po zhodnotení programu môže váš ďalší program mať už svoje ťažisko posunuté na psychoterapeutickú starostlivosť – individuálnu alebo aj skupinovú, a kontroly v psychiatrickej ambulancii budú odporúčané zriedka alebo menej často.

Regulácia nastavuje niektoré pravidlá, ktoré samozrejme rešpektujeme. Lieky vám môže predpísať iba lekár – psychiater. Niektoré potvrdenia musia byť vystavené výlučne klinickým psychológom, niektoré zasa psychiatrom.

Pre nás ste však vždy v prvom rade klientom našej kliniky, ktorému dávame to najvhodnejšie z každej špecializácie, ktorou disponujeme.

4. Je možné zúčastňovať sa programov online?

Ak to je vhodné, v jednotlivom prípade môžu byť niektoré komponenty programu poskytované online. Závisí to od posúdenia nášho odborníka a od preferencie klienta. Osobný medziľudský…

4. Je možné zúčastňovať sa programov online?

Ak to je vhodné, v jednotlivom prípade môžu byť niektoré komponenty programu poskytované online. Závisí to od posúdenia nášho odborníka a od preferencie klienta.

Osobný medziľudský kontakt – fyzické stretnutie, má svoje nepopierateľné výhody, avšak uznávame, že niekedy môžu prevážiť aj výhody dištančného kontaktu. V programe zvyčajne začíname osobnou prácou s klientom, a postupne zvažujeme pre a proti presunu časti klientskej interakcie do online priestoru.

Rozhodne nie sme zástancami univerzálnych internetových psychoterapií a pokiaľ nás o tom nepresvedčia výsledky výskumu, v dohľadnej budúcnosti sa neplánujeme profilovať ako čisto virtuálne zariadenie starostlivosti o duševné zdravie. Radi však využijeme aj možnosti, ktoré nám ponúkajú, a najmä v budúcnosti budú ponúkať, moderné informačné technológie.

5. Ako si objednám program?

Objednávku programu Vám umožníme po tom, ako sme spoločne ukončili proces zhodnotenia vášho zdravotného stavu ( Vstupný obraz ). Na základe tohto vám odporučíme pre…

5. Ako si objednám program?

Objednávku programu Vám umožníme po tom, ako sme spoločne ukončili proces zhodnotenia vášho zdravotného stavu ( Vstupný obraz ). Na základe tohto vám odporučíme pre Vás vhodný program. Ak sa s naším odporúčaním stotožníte, jednoducho vyplníte objednávku (osobne u nás na klinike alebo online) a vykonáte úhradu ceny programu.

Podrobnosti odporúčaného programu vám z odborného hľadiska vždy vysvetlí náš odborník na duševné zdravie, a pokiaľ sa stotožníte s jeho/jej odporúčaním, administratívne detaily môžete okamžite dotiahnuť s našimi Dobrými dušami – tie vám pripravia formulár objednávky presne v súlade s odborným odporúčaním.

Ponúkame vám viacero možností úhrady ceny programu. Môžete uhradiť celú cenu programu jednorázovo vopred, alebo si môžete zvoliť takzvané platobné obdobia v programe. Dĺžka ponúknutých platobných období závisí od dĺžky programu. Môžete si teda zvoliť napríklad mesačné platobné obdobia pre programy s trvaním od troch mesiacov.

Jednorazová úhrada celej ceny programu trojmesačného programu je cenovo zvýhodnená zľavou oproti trom platbám každý mesiac. Podrobnosti nájdete v našom cenníku v časti PROGRAMY.

Po objednaní a vykonaní úhrady si môžete začať rezervovať termíny na stretnutia plánované v rámci programu, a inak využívať benefity programu.

6. Ako dlho trvá program?

Tak ako obsah programu, aj dĺžka programu závisí od konkrétnych okolností – vašej diagnózy, osobnosti, preferencií či inklinácií. Je dôležité prijať fakt, že na to,…

6. Ako dlho trvá program?

Tak ako obsah programu, aj dĺžka programu závisí od konkrétnych okolností – vašej diagnózy, osobnosti, preferencií či inklinácií.

Je dôležité prijať fakt, že na to, aby sa dosiahli účinky akejkoľvek starostlivosti o duševné zdravie, je potrebné, aby sme jej venovali vy aj my dlhší čas. Ponuky postupov, ktoré dramaticky zlepšia Váš zdravotný stav za dve-tri sedenia, či za týždeň-dva, by sme odporúčali brať s veľkou rezervou.

Vychádzame z predpokladaného času a počtu jednotlivých výkonov v rámci programu, potrebných na správne posúdenie, ako nám program zaberá. Vo všeobecnosti preferujeme kratšie trvanie programu, s možnosťou jeho opakovaného obnovovania bez zmeny alebo s prípadnými vhodnými úpravami, oproti dlhšiemu trvaniu programu. Typicky sa preto u nás stretnete s ponukou programu v trvaní troch mesiacov. Niektoré programy trvajú 6 týždňov.

Naším cieľom je pracovať s vami tak, aby sme ideálne dosiahli stav, že nás nepotrebujete. Hoci sme teoreticky pripravení poskytovať vám starostlivosť tak povediac celoživotne, budeme považovať za úspech, ak ju nebudete potrebovať vôbec, alebo v čo najnižšej intenzite.

7. Môžem program predčasne ukončiť?

Áno, rozhodne môžete svoj program predčasne ukončiť. Keďže jedným zo základných princípov našej starostlivosti je dobrovoľnosť, ukončiť ho môžete z akéhokoľvek dôvodu, aj bez jeho uvedenia….

7. Môžem program predčasne ukončiť?

Áno, rozhodne môžete svoj program predčasne ukončiť. Keďže jedným zo základných princípov našej starostlivosti je dobrovoľnosť, ukončiť ho môžete z akéhokoľvek dôvodu, aj bez jeho uvedenia.

Ak program ukončíte z dôvodov na našej strane (teda ak sme porušili naše povinnosti), potom Vám vrátime všetky alebo časť predplatených prostriedkov, ktoré ste investovali do programu. Vždy sa pritom musíme pozerať na to, aké obdobie máte predplatené, a kedy program z dôvodov na našej strane ukončíte. Ak sa tak stane pred uplynutím jednej polovice daného obdobia, vrátime Vám peniaze za celé obdobie. Ak sa tak stane po uplynutí jednej polovice daného obdobia, vrátime Vám peniaze vo výške 50% úhrady za celé obdobie.

Príklad: Zvolili ste si platobné obdobie programu v trvaní jedného mesiaca, a program ukončíte v jedenásty deň daného mesiaca. Vrátime vám prostriedky uhradené na celý mesiac. Ak ukončíte program napríklad v dvadsiaty štvrtý deň – vrátime vám 50% prostriedkov uhradených na celý mesiac. Vždy Vám takto vrátime prostriedky za dlhšie obdobie, než iba za „neodpracovanú“ časť platobného obdobia.

Ak však program ukončíte z dôvodov na vašej strane – o ktorých nám môžete alebo nemusíte nič povedať, nemáme povinnosť vám vrátiť žiadne prostriedky.

8. Prečo mi nevrátite peniaze, ak niečo nedodržím včas?

Ak akceptujeme Vašu objednávku, preberáme záväzok poskytnúť vám starostlivosť v rámci objednaného programu. Rezervujeme si kapacity, ktoré tak nemôžu byť k dispozícii iným klientom alebo potenciálnym klientom,…

8. Prečo mi nevrátite peniaze, ak niečo nedodržím včas?

Ak akceptujeme Vašu objednávku, preberáme záväzok poskytnúť vám starostlivosť v rámci objednaného programu. Rezervujeme si kapacity, ktoré tak nemôžu byť k dispozícii iným klientom alebo potenciálnym klientom, ktorí potrebujú našu pomoc. Ak by sme vracali peniaze klientom, ktorí ukončujú objednané programy bez dobrého dôvodu, nemohli by sme poskytovať starostlivosť našim klientom (ani Vám) predvídateľným spôsobom. V takom prípade by sme museli z hodiny na hodinu preorganizovať naše kapacity. Veríme, že predvídateľný, jasný a zrozumiteľný výkon našej starostlivosti má sám o sebe pozitívny terapeutický účinok, a nechceme oň pripraviť ani Vás ani iných klientov.

Odporúčame, aby ste si program objednali iba v prípade, ak ste dostatočne stotožnený s tým, že doň investujete čas aj prostriedky. Taktiež riziko straty prostriedkov môžete znížiť aj tým, že si v rámci programu zvolíte platobné obdobie. V takom prípade utrpíte z Vášho pohľadu stratu iba do konca daného platobného obdobia.

Z terapeutického hľadiska to však môže byť aj dvojsečná zbraň. Totiž, negarantujeme Vám, že počas programu nezažijete aj nepríjemné skúsenosti. Opak býva často pravdou. Súčasťou liečby môže byť aj otváranie nepríjemných tém, či práca so samým sebou, ktorá je náročná a testuje vaše hranice.

Berte do úvahy aj to, že úhrada programu na dlhšie časové obdobie u Vás môže fungovať aj ako motivácia na to, aby ste sa nevzdali a programu sa zúčastňovali aj napriek dočasnému diskomfortu, či vyslovene ťažkostiam, ktoré budete v súvislosti s programom zažívať.

Inými slovami, voľba kratšieho platobného obdobie môže predstavovať „otvorené vrátka“ k výberu ľahšej cesty. Je to však Vaša voľba, ktorú Vám pre zvýšenie „obchodnej čistoty“ nášho vzťahu ponúkame, a ak si ju zvolíte, tak ju rešpektujeme a nijako vašu voľbu nehodnotíme.

Pripomíname iba, že platby za celý spravidla 3-mesačný program vopred sú cenovo zvýhodnené zľavou. Reflektujeme tak, že takáto platba nám do istej miery uľahčuje fungovanie, a taktiež má potenciálny motivačný efekt pre vás.

9. Môžem program nejako zmeniť?

Spolu s vami priebežne sledujeme, ako program „zaberá“, teda posudzujeme jeho benefity a účinky, a tiež prípadné možné nedostatky. V prípade zistenia závažných nedostatkov v…

9. Môžem program nejako zmeniť?

Spolu s vami priebežne sledujeme, ako program „zaberá“, teda posudzujeme jeho benefity a účinky, a tiež prípadné možné nedostatky. V prípade zistenia závažných nedostatkov v priebehu trvania programu sa môžeme dohodnúť, že program zmeníme.

Ak spoločnú dohodu o zmene programu z akéhokoľvek dôvodu nenájdeme, môžete program ukončiť. Zdôrazňujeme, že hoci sme otvorení zmenám programu tam, kde je to potrebné, profesionálne nemôžeme prijať prípadné návrhy na zmeny, ktoré by boli v rozpore s cieľom programu a vašim záujmom. Aj ak by zmena mohla priniesť dočasne ľahšie zvládnutie niektorých aspektov programu z vašej strany.