Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Ako sa stať klientom?

1. Je potrebné uzavrieť s klinikou Calma zmluvu?

Áno, s klientmi pracujeme na zmluvnom základe. Jasné pravidlá robia dobré vzťahy. Okrem toho, zákon o zdravotnej starostlivosti od nás vyžaduje, aby sme s klientmi mali uzatvorenú zmluvu….

1. Je potrebné uzavrieť s klinikou Calma zmluvu?

Áno, s klientmi pracujeme na zmluvnom základe. Jasné pravidlá robia dobré vzťahy. Okrem toho, zákon o zdravotnej starostlivosti od nás vyžaduje, aby sme s klientmi mali uzatvorenú zmluvu. Preto je u nás prvým krokom uzavretie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a iných služieb.

2. Musím s vami uzatvárať zmluvu vždy, keď budem niečo potrebovať?

Nie, naša zmluva je postavená tak, že jej súčasťou sú všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú všetky podrobnosti nášho vzájomného vzťahu. Preto vždy, keď budete niečo…

2. Musím s vami uzatvárať zmluvu vždy, keď budem niečo potrebovať?

Nie, naša zmluva je postavená tak, že jej súčasťou sú všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú všetky podrobnosti nášho vzájomného vzťahu. Preto vždy, keď budete niečo potrebovať, už len zadáte objednávku a vykonáte úhradu. Zmluva so všeobecnými obchodnými podmienkami vyrieši všetko, čo môže vyvstať v súvislosti s akoukoľvek objednávkou.

Súčasťou zmluvy sú aj ďalšie dokumenty, ktoré s Vami musíme mať uzatvorené podľa platnej legislatívy. Predovšetkým sú to podmienky ochrany osobných údajov, a podmienky obchodu uzatváraného na diaľku.

Napokon, ak je súčasťou nášho plnenia nami vytvorený obsah – dielo, ktoré je chránené autorským zákonom, tak sa jeho využívanie riadi našimi licenčnými podmienkami používania obsahu. Týmto sa chránime voči neoprávneným zásahom do autorských práv – zjednodušene povedané – pirátstvu. Do vývoja obsahu venujeme nemálo energie a prostriedkov, a preto potrebujeme urobiť aspoň základné úkony na jeho ochranu.

3. Ako môžem s vami uzavrieť zmluvu?

Záleží nám na životnom prostredí a preto nič netlačíme a všetky dokumenty máme v elektronickej podobe, vrátane zmluvy. Keď si objednáte od nás službu alebo…

3. Ako môžem s vami uzavrieť zmluvu?

Záleží nám na životnom prostredí a preto nič netlačíme a všetky dokumenty máme v elektronickej podobe, vrátane zmluvy.

Keď si objednáte od nás službu alebo program, príde vám e-mailom link, na ktorom po kliknutí vyplníte všetky potrebné údaje vrátane formalít aj osobných údajov. Následne Vám do mailu príde celá zmluvná dokumentácia. Nepotrebujeme váš podpis ani míňať žiaden papier.

Vitajte v 21.storočí v zdravotníctve. Je to naozaj tak jednoduché.

3. Máte nejaké viazanosti?

Hoci s nami máte jedinú zmluvu a všeobecné obchodné podmienky, nevyplývajú z nej žiadne viazanosti ani povinnosti, ak neurobíte konkrétnu objednávku. V objednávke určíte, čo si želáte, a iba…

3. Máte nejaké viazanosti?

Hoci s nami máte jedinú zmluvu a všeobecné obchodné podmienky, nevyplývajú z nej žiadne viazanosti ani povinnosti, ak neurobíte konkrétnu objednávku. V objednávke určíte, čo si želáte, a iba to Vám poskytneme. Zmluvu môžete hocikedy ukončiť aj bez uvedenia dôvodov. Ak ste si objednali náš program, pripomíname, že aj objednaný program môžete predčasne ukončiť. Pozrite si podrobnosti v časti otázok o našich programoch.

4. Ak sa stanem vašim klientom, bude o tom vedieť moja rodina?

Poskytovanie informácií o zdravotnom stave tretím osobám upravuje zákon. S výnimkou prípadov, keď nám tak ukladá zákon, sme povinní o vašom zdravotnom stave zachovávať mlčanlivosť. To sa vzťahuje…

4. Ak sa stanem vašim klientom, bude o tom vedieť moja rodina?

Poskytovanie informácií o zdravotnom stave tretím osobám upravuje zákon. S výnimkou prípadov, keď nám tak ukladá zákon, sme povinní o vašom zdravotnom stave zachovávať mlčanlivosť. To sa vzťahuje aj na vašich rodinných príslušníkov, či iné blízke osoby.

Ak si želáte, aby niekto z vašich rodinných príslušníkov, či iných blízkych osôb mohol byť o Vašom zdravotnom stave informovaný, môžete nám k tomu dať výslovnú písomnú inštrukciu. V tej presne uvediete osoby, ktorým je možné informáciu poskytnúť. Túto inštrukciu nám môžete udeliť osobne na našej klinike. Potrebujeme mať istotu, že inštrukciu, ktorou prelamujete našu povinnosť mlčanlivosti, ste udelili skutočne Vy.

Ďalšou možnosťou je splnomocniť tretiu osobu, aby za Vás získavala informácie o Vašom zdravotnom stave. Z dôvodu istoty pravosti plnomocenstva je však potrebné, aby bol Váš podpis úradne overený a plnomocenstvo musí byť predložené v origináli.

Radi s Vami preberieme pre a proti udelenia súhlasu s poskytovaním informácií. Častokrát je totiž terapeuticky žiadúce, aby rodina vedela o zdravotnom stave jej člena. Ide najmä o prípady, kedy veríme, že nám rodina môže účinne pomáhať v terapeutickom procese, a tiež kedy my môžeme pomáhať rodine v spoločnom riešení vašich problémov.

5. Čo mám robiť, ak mi stále ešte nie je niečo jasné?

Je to jednoduché, určite nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 2 210 123 10 v pracovných dňoch v čase medzi 8,30 a 17,00, alebo na emailovej adrese info@klinikacalma.sk….

5. Čo mám robiť, ak mi stále ešte nie je niečo jasné?

Je to jednoduché, určite nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 2 210 123 10 v pracovných dňoch v čase medzi 8,30 a 17,00, alebo na emailovej adrese info@klinikacalma.sk. Naše Dobré duše Vám veľmi radi odpovedia na Vaše otázky.

6. Kto sú vlastne tie Dobré duše?

Dobré duše sú naše kolegyne, ktoré sa síce nehonosia zdravotníckym titulom ani zdravotníckou špecializáciou, no majú hlboký a úprimný záujem o duševné zdravie ľudí, sú mimoriadne šikovné…

6. Kto sú vlastne tie Dobré duše?

Dobré duše sú naše kolegyne, ktoré sa síce nehonosia zdravotníckym titulom ani zdravotníckou špecializáciou, no majú hlboký a úprimný záujem o duševné zdravie ľudí, sú mimoriadne šikovné a prešli dôkladnou prípravou od našich zdravotníckych pracovníkov.

Dobré duše majú pre Vás vždy dobré slovo, dobrú radu, aj dobrú vôľu. Z celej duše. Sú tu pre Vás, ak potrebujete vyriešiť čokoľvek, čo nie je striktne zdravotným výkonom. Neposkytujú teda samostatnú zdravotnú starostlivosť, ale pomáhajú nám zabezpečovať komplexný manažment klienta a vytvárať priaznivé podmienky pre Váš terapeutický vzťah s našou klinikou.