Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Ako si zarezervujem alebo zmením termín?

1. Aké dávate termíny?

O aktuálnom stave vyťaženosti nášho personálu Vás kedykoľvek radi informujeme. Z aktuálnej informácie si môžete urobiť predstavu o dostupnosti termínu, ak by ste oň v danom čase požiadali. Aktuálny…

1. Aké dávate termíny?

O aktuálnom stave vyťaženosti nášho personálu Vás kedykoľvek radi informujeme. Z aktuálnej informácie si môžete urobiť predstavu o dostupnosti termínu, ak by ste oň v danom čase požiadali. Aktuálny stav sa môže časom meniť, takže sa nedá vopred zodpovedne povedať univerzálne platný časový odhad potenciálneho čakania na „termín“.

Snažíme sa fungovať tak, aby naše termíny boli v čo najkratšom čase. Je vo Vašom záujme, aby ste k tomu prispeli potrebným poskytnutím súčinnosti z Vašej strany, a urýchlili tak dostupnosť termínu. Taktiež, bez vážneho dôvodu prosím nerušte alebo nepresúvajte zarezervované termíny. Ruší to plynulosť prevádzky kliniky a tým celkovo odďaľujeme dostupnosť termínov.

2. Ako funguje rezervácia termínu?

V prvom rade je potrebné uhradiť cenu výkonu, ku ktorej sa rezervácia termínu vzťahuje. Konkrétny termín si môžete zarezervovať tak, že zavoláte na našu kliniku na…

2. Ako funguje rezervácia termínu?

V prvom rade je potrebné uhradiť cenu výkonu, ku ktorej sa rezervácia termínu vzťahuje.

Konkrétny termín si môžete zarezervovať tak, že zavoláte na našu kliniku na +421 2 210 123 10, dozviete sa možnosti voľných termínov a z nich si vyberiete. Výber vám potvrdíme aj niektorým z dohodnutých spôsobov komunikácie – SMS, email, a podobne. To isté platí, ak si termín zarezervujete osobne pri vašej návšteve kliniky.

Okrem toho pripravujeme aj možnosť online rezervácie, či už v rámci funkcionality našej internetovej stránky alebo mimo nej. V takomto prípade si na Vašom zariadení budete môcť zobraziť kalendár s možnosťami voľných termínov na výber. Ak uskutočníte výber termínu, tento vám potvrdíme a potvrdenie zašleme aj niektorým z dohodnutých spôsobov komunikácie.

Pripomíname, že pred rezerváciou termínov na niektoré výkony je potrebné, aby ste nám poskytli nutnú súčinnosť. Napríklad, ak ste si objednali odborné zhodnotenie zdravotného stavu, (Vstupný obraz), termínu osobného stretnutia musí predchádzať poskytnutie anamnestických údajov v dostatočnom predstihu aspoň 24 hodín.

Termíny v rámci niektorého z programov starostlivosti si môžete vyberať z možností, ktoré Vám ponúkneme tak, aby čo najlepšie vyhovovali prednastavenej frekvencii programu.

3. Čo ak potrebujem termín zmeniť?

Ak z vážnych dôvodov  potrebujete zmeniť termín jednorazového výkonu – napr. stretnutia v rámci zhodnotenia zdravotného stavu, môžete. Rezervovaný termín zrušíte, a ďalej postupujete rovnako, ako by…

3. Čo ak potrebujem termín zmeniť?

Ak z vážnych dôvodov  potrebujete zmeniť termín jednorazového výkonu – napr. stretnutia v rámci zhodnotenia zdravotného stavu, môžete. Rezervovaný termín zrušíte, a ďalej postupujete rovnako, ako by ste si rezervovali nový termín. Takto to funguje v prípade, ak zrušíte termín najneskôr 24 hodín pred časom, ktorý ste si rezervovali.

Zrušenie termínu neskôr než 24 hodín pred jeho konaním, sa považuje za stornovanie, a vzťahuje sa na neho sankcia vo výške ceny výkonu, ktorého termín ste stornovali. Ak si želáte uskutočniť tento výkon, budete ho musieť znovu objednať a uhradiť.

Naša politika stornovania termínov a sankcií zaň je veľmi liberálna, a má jediný limit – časové ohraničenie 24 hodín. Prosíme Vás, aby ste termíny menili naozaj iba v nevyhnutných prípadoch a nevyužívali našu flexibilitu bezdôvodne. Zlepšujete tak dostupnosť termínov pre seba aj pre ostatných klientov.

4. Čo ak potrebujem zmeniť termín v rámci programu?

Ak potrebujete zmeniť termín výkonu v rámci niektorého programu starostlivosti z vážnych dôvodov, môžete. Rezervovaný termín však môžete zrušiť iba v prípade, že ste ešte nevyčerpali…

4. Čo ak potrebujem zmeniť termín v rámci programu?

Ak potrebujete zmeniť termín výkonu v rámci niektorého programu starostlivosti z vážnych dôvodov, môžete. Rezervovaný termín však môžete zrušiť iba v prípade, že ste ešte nevyčerpali limit na zmeny termínov pre platobné obdobie Vášho programu.

Ak ste si už vyčerpali limit na zmeny termínov pre platobné obdobie Vášho programu, tak sa zrušenie termínu považuje za stornovanie. Stornovaný výkon sa nenahrádza a už nemáte nárok ho v rámci platobného obdobia programu čerpať.

Radi s Vami preberieme okolnosti, za ktorých k stornovaniu z Vašej strany prišlo. Ak nejde o nedostatok súčinnosti alebo vôle participovať na programe, môžeme tieto okolnosti zohľadniť pri ďalšej Vašej prípadnej objednávke – napríklad vám pridáme extra výkon do programu. Nemáme však povinnosť tak robiť – dôležité pritom budú aj naše možnosti voľných termínov.

5. Ako sa počíta lehota 24 hodín pri zrušení termínu? 

Nie sme vybavení na 24 hodinovú prevádzku a ani na sedemdňový pracovný týždeň. Stornovanie potrebujeme dostať v čase, kedy ešte máme aspoň nejakú šancu uvoľnený časovým úsek…

5. Ako sa počíta lehota 24 hodín pri zrušení termínu? 

Nie sme vybavení na 24 hodinovú prevádzku a ani na sedemdňový pracovný týždeň. Stornovanie potrebujeme dostať v čase, kedy ešte máme aspoň nejakú šancu uvoľnený časovým úsek alokovať pre iného klienta. 24 hodín sa preto počíta len cez pracovné dni a nie cez víkend. Pred pondelkom preto akoby z tohto pohľadu bol piatok a nie nedeľa.

Príklad: Pre zarezervovaný termín na pondelok o 16,30 je dostatočná lehota na jeho zrušenie v piatok do 16,30. Nie je dostatočné zrušenie takého termínu v nedeľu o 14,00. Dávame Vám do pozornosti článok našich všeobecných obchodných podmienok o doručovaní (15.4) – ak doručíte oznámenie mimo bežných pracovných hodín 8,30 – 17,00, tak sa považuje za doručené až pri najbližšom otvorení našej prevádzky.

6. Čo, ak meškám na termín?

Je vo Vašom vlastnom záujme, aby ste nemeškali. Ak sa to už stane, prosíme nemeškajte viac než 15 minút. Ak meškáte na rezervovaný termín viac…

6. Čo, ak meškám na termín?

Je vo Vašom vlastnom záujme, aby ste nemeškali. Ak sa to už stane, prosíme nemeškajte viac než 15 minút. Ak meškáte na rezervovaný termín viac ako 15 minút, rezervácia sa považuje za zrušenú – stornovanú z vašej strany.