Ako to u nás chodí

4 jednoduché kroky

Prvý krok

Vyplňte kontaktný formulár

Mimoriadne dôležitým krokom v procese oboznámenia sa s Vašou situáciou alebo problémom, ktorý by ste radi riešili, je poskytnutie adekvátnych informácií nášmu tímu, na základe ktorých Vám vieme podať prvú pomocnú spätnú väzbu omnoho rýchlejšie a adresnejšie.

Pre tento účel sme vyvinuli úvodný Kontaktný formulár, v ktorom mapujeme základné otázky potrebné pre našu elementárnu orientáciu sa v problematike, v rámci ktorej sa na nás obraciate.

Druhý krok

Vstupný obraz

Váš dopyt starostlivo posúdi náš odborný tím s ohľadom na osobitý čas a plnú koncentráciu potrebnú pre jeho vyhodnotenie. Následne Vám bude v čo možno najkratšom čase, ale nie dlhšie než 5 pracovných dní, ponúknutý konkrétny návrh prvých krokov v procese, t.j. absolvovanie niektorého zo Vstupných obrazov u odborníka, ktorého Vám na základe Vašej správy vyberieme, prípadne iný návrh postupu.

V prípade, že budeme potrebovať viac informácií, skontaktuje sa s Vami telefonicky jedna z našich Dobrých duší, s ktorou si prípadne viete dohodnúť konkrétny čas pre tento telefonát.

Tretí krok

Anamnestický dotazník

Po úhrade niektorého z indikovaných Vstupných obrazov, Vám bude na Váš email automaticky zaslaný anamnestický dotazník, ktorý môžete vyplniť pohodlne online. Po jeho vyplnení Vám ponúkneme konkrétny termín Vášho prvého stretnutia s našim odborníkom.

Anamnestický dotazník je riadnou a nevyhnutnou súčasťou ktoréhokoľvek zo Vstupných obrazov. Vďaka nemu vybraný odborník dostane potrebný obraz o Vašej anamnéze a na Vaše prvé spoločné stretnutie bude pripravený a oboznámený s Vašim stavom, či problémom, ktorý práve riešite. Vaše osobné stretnutie bude preto v plnej miere koncentrované a využitá bude jeho plná dĺžka.

Štvrtý krok

Osobný liečebný plán

Po absolvované Vstupného obrazu, Vám náš odborník navrhne Osobný liečebný plán. Ide o návrh aktivít a intervencií reprezentovaných niektorým z Calma programov, o ktorých sa domnievame, že konkrétne Vám zabezpečia zlepšenie duševného zdravia.

Vydajte sa na cestu za duševným zdravím!