Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Ako to u nás chodí?

1. Zhodnotenie stavu duševného zdravia

Akákoľvek samo-diagnostika má svoje limity, a v konečnom dôsledku môže spôsobiť ťažko napraviteľné škody, v lepšom prípade oneskorenie s prístupom k takej starostlivosti, ktorá je pre vás najvhodnejšia. Ak vás…

1. Zhodnotenie stavu duševného zdravia

Akákoľvek samo-diagnostika má svoje limity, a v konečnom dôsledku môže spôsobiť ťažko napraviteľné škody, v lepšom prípade oneskorenie s prístupom k takej starostlivosti, ktorá je pre vás najvhodnejšia. Ak vás niečo trápi, nenecháme vás lámať si hlavu, čo vložiť do objednávkového košíka. Namiesto toho vám ponúkame náš štandardný prístup k starostlivosti založený na tom, že najprv je potrebné riadne zhodnotiť stav klienta, a potom mu odborne ponúknuť možnosti riešenia. Preto, ak hľadáte riešenie vášho stavu, nech je akýkoľvek, u nás si najprv objednáte jeho zhodnotenie, ktoré nazývame „Vstupný obraz“. Na jeho základe získate odborné odporúčanie, čo je podľa nás pre vás najlepšie riešenie na zlepšenie vášho duševného zdravia. Jedným z možností je aj Osobný liečebný plán.

2. Osobitná konzultácia, vyšetrenie alebo kontrola

Náš personál Vás rád oboznámi so všetkými podrobnosťami procesu poskytovania zdravotnej starostlivosti na našej klinike. Ak by ste si však potrebovali informácie osadiť odbornejšie do…

2. Osobitná konzultácia, vyšetrenie alebo kontrola

Náš personál Vás rád oboznámi so všetkými podrobnosťami procesu poskytovania zdravotnej starostlivosti na našej klinike. Ak by ste si však potrebovali informácie osadiť odbornejšie do kontextu vašej situácie, môžete si objednať predbežnú konzultáciu s naším odborníkom – psychiatrom alebo psychológom. Takáto predbežná konzultácia nenahrádza proces zhodnotenia zdravotného stavu, ale prináša vám hlbšiu informáciu o jeho význame a o možnostiach našich následných programov. Kontrolu, konzultáciu alebo komplexnú diagnostiku nájdete v Programoch v časti Jednorazové doplnkové služby.  Vyšetrenia je možné si objednať aj v drahšej verzii s príplatkom za expresnosť, s možnosťou včasnejšej rezervácie termínu. Prednostné rezervácie termínov sú bez zvýšeného poplatku k dispozícii pre každého nášho účastníka ktoréhokoľvek programu.

Zdôrazňujeme, že konzultácia nie je v žiadnom prípade nevyhnutným krokom predchádzajúcim odbornému zhodnoteniu vášho zdravotného stavu. Môže dokonca oddialiť riešenie vášho problému v čase, a preto si predbežnú konzultáciu objednajte iba ak ste naozaj presvedčení, že ju potrebujete.

3. Potrebujem potvrdenie alebo iný papier s pečiatkou od odborníka

V klinike Calma nevystavujeme potvrdenia ako službu, ktorú je možné si samostatne objednať. Ak je potvrdenie pre úrad, zamestnávateľa alebo inštitúciu potrebné, vieme ho vystaviť…

3. Potrebujem potvrdenie alebo iný papier s pečiatkou od odborníka

V klinike Calma nevystavujeme potvrdenia ako službu, ktorú je možné si samostatne objednať. Ak je potvrdenie pre úrad, zamestnávateľa alebo inštitúciu potrebné, vieme ho vystaviť ako nespoplatnenú súčasť služby obsiahnutej v niektorom z programov. Potvrdenie tiež môžeme výnimočne vystaviť v rámci jednorazových doplnkových služieb, kde je možné za zvýšený poplatok objednať samostatné vyšetrenie alebo diagnostiku, ktorých výsledkom môže byť aj požadované potvrdenie.

4. Prečo sa nemôžem priamo objednať na terapiu, ktorú chcem?

Ani odborník na duševné zdravie s desiatkami rokov vzdelávania a dlhoročnými skúsenosťami často nevie posúdiť, čo je pre neho samotného najlepšie pre zlepšenie duševného stavu….

4. Prečo sa nemôžem priamo objednať na terapiu, ktorú chcem?

Ani odborník na duševné zdravie s desiatkami rokov vzdelávania a dlhoročnými skúsenosťami často nevie posúdiť, čo je pre neho samotného najlepšie pre zlepšenie duševného stavu. Pre laika je to takmer nemožné. Nedokážeme to ani my bez toho, aby sme sa dôkladne neoboznámili s vaším stavom, a so širšími súvislosťami jeho prejavov. Až po tom, čo dokončime proces hodnotenia vášho stavu cez Vstupný obraz, môžeme sformulovať navrhované riešenie – buď odporúčanie na úplne iného odborníka, alebo zariadenie, alebo osobný liečebný plán a program Calma, ktorý môže pozostávať z rôznych komponentov starostlivosti, cielených na čo najlepší výsledok.

Pokiaľ to bude možné, program starostlivosti vám odporučíme v niekoľkých možných variantoch. Tieto sa budú líšiť najmä svojou intenzitou, resp. intenzitou opakovania niektorých komponentov programu. A tým pádom samozrejme aj cenou. Niektoré programy starostlivosti pre deti obsahujú postupne znižujúcu sa intenzitu počas troch mesiacov, pričom prvý mesiac je super intenzívny s takmer každodennými stretnutiami. Iné programy obsahujú možnosť raz mesačne prísť na skupinové vzdelávanie, podpornú skupinu alebo skupinovú psychoterapiu. Odporúčanie vám dá náš odborník, ktorý bude robiť Vstupný obraz.

V konečnom dôsledku si vždy a za každých okolností, objednávate iba to, čo skutočne chcete. Ak sa nestotožníte s naším odporúčaným riešením, alebo máte iný dôvod prečo ho neprijímate, nevzniká vám žiadna povinnosť objednávky. Celú záležitosť s vami síce radi podrobne prediskutujeme, ale bezvýhradne rešpektujeme vaše právo výberu. Na druhej strane, bolo by od nás neprofesionálne, ak by sme vám predávali starostlivosť, o ktorej vhodnosti nie sme odborne presvedčení. V takomto prípade sa naše cesty rozídu, čo samozrejme akceptujeme ako legitímnu možnosť.

5. Čo ak sa rozhodnem akceptovať vaše odporúčanie?

V takom prípade si objednáte odporúčaný program starostlivosti, v takej variante intenzity, aká vám najlepšie vyhovuje. A začneme spoločne s riešením vášho problému. Viac detailov nájdete v časti PROGRAMY.

5. Čo ak sa rozhodnem akceptovať vaše odporúčanie?

V takom prípade si objednáte odporúčaný program starostlivosti, v takej variante intenzity, aká vám najlepšie vyhovuje. A začneme spoločne s riešením vášho problému. Viac detailov nájdete v časti PROGRAMY.