Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Ako vzniká a na čo slúži diagnostika Vstupný obraz?

1. Podľa čoho robí hodnotenie psychológ, psychiater alebo iný odborník?

K hodnoteniu vášho stavu pristupujeme komplexne – psychologicky aj psychiatricky, a ponúkame vám komplexné hodnotenie bez toho, aby ste si museli „hádzať korunou“ či navštíviť psychiatra, psychológa,…

1. Podľa čoho robí hodnotenie psychológ, psychiater alebo iný odborník?

K hodnoteniu vášho stavu pristupujeme komplexne – psychologicky aj psychiatricky, a ponúkame vám komplexné hodnotenie bez toho, aby ste si museli „hádzať korunou“ či navštíviť psychiatra, psychológa, liečebného pedagóga alebo iného odborníka. Toto posúdenie urobíme my podľa toho, akú potrebu máte. Prakticky to zistíme z prvého kroku pri zostavovaní Vstupného obrazu, ktorý je tvorený online dotazníkmi vyvinutými našim Calma tímom.

Hodnotenie je z odborného hľadiska komplexné, ale urobili sme všetko pre to, aby bolo pre vás jednoduché a zrozumiteľné.

2. Ako sa začína tvorba Vstupného obrazu?

Ak si objednáte Vstupný obraz a prebehne jeho úhrada, prizveme vás k poskytnutiu anamnestických údajov. Používame nami vyvinutý anamnestický dotazník, v ktorom naši psychiatri a psychológovia kladú otázky,…

2. Ako sa začína tvorba Vstupného obrazu?

Ak si objednáte Vstupný obraz a prebehne jeho úhrada, prizveme vás k poskytnutiu anamnestických údajov. Používame nami vyvinutý anamnestický dotazník, v ktorom naši psychiatri a psychológovia kladú otázky, za účelom predbežného zhodnotenia vašej situácie. Na základe vašich odpovedí si urobíme odborný záver, či je pravdepodobne vhodnejšie vaše primárne stretnutie s psychiatrom, s psychológom alebo iným odborníkom. Tým vám pomáhame vyriešiť dilemu výberu špecializácie. Dotazníku venujte všetku pozornosť, zaslúži si ju, a pomôže vám aj nám. Napokon, máte záujem aby vaše  hodnotenie bolo v konečnom dôsledku prínosom pre vás a vaše zdravie. Je dôležité, aby ste dotazník vyplnili najmenej deň predtým, ako máte dohodnuté stretnutie s odborníkom, aby sme anamnestické údaje stihli vyhodnotiť a pripraviť sa na stretnutie.

3. Aký je spôsob poskytnutia údajov pre Vstupný obraz?

Ponúkame vám možnosť poskytnutia anamnestických údajov z pohodlia vášho domova, alebo iného komfortného miesta. Po objednaní a zaplatení zhodnotenia zdravotného stavu vám emailom pošleme inštrukcie. Samotný postup…

3. Aký je spôsob poskytnutia údajov pre Vstupný obraz?

Ponúkame vám možnosť poskytnutia anamnestických údajov z pohodlia vášho domova, alebo iného komfortného miesta. Po objednaní a zaplatení zhodnotenia zdravotného stavu vám emailom pošleme inštrukcie. Samotný postup v rámci dotazníka je intuitívny a užívateľsky priateľský. Ak však narazíte na problém, môžete nás bez problémov kontaktovať.

Ak vám nevyhovuje samostatná práca s počítačom alebo mobilom, radi vám osobne pomôžeme s vašim poskytnutím údajov. Telefonicky si dohodnete termín a náš personál vás dotazníkom osobne prevedie a údaje za vás vyplní.

4. Kedy môžem dostať termín?

Súčasťou zhodnotenia vášho zdravotného stavu je samozrejme osobné anamnestické a hodnotiace stretnutie s odborníkom – psychológom, psychiatrom alebo iným odborníkom na duševné zdravie. A práve odpovede z dotazníka nám…

4. Kedy môžem dostať termín?

Súčasťou zhodnotenia vášho zdravotného stavu je samozrejme osobné anamnestické a hodnotiace stretnutie s odborníkom – psychológom, psychiatrom alebo iným odborníkom na duševné zdravie. A práve odpovede z dotazníka nám so značnou mierou pravdepodobnosti naznačia, ktoré stretnutie je vhodnejšie absolvovať ako prvé, a pravdepodobne aj ako jediné pred tým, než sa dostaneme k riešeniu.

Preto musíte najprv poskytnúť anamnestické údaje, a až potom vám vieme ponúknuť na výber termín stretnutia s vhodným odborníkom.

O aktuálnom stave vyťaženosti našich odborníkov na zhodnotenie zdravotného stavu vás ako našich klientov s niektorým z programov Calma kedykoľvek radi informujeme. Všetci existujúci klienti s aktívnym programom Calma majú právo na prednostné rezervácie termínov. Ostatní klienti, ktorí si objednávajú iba samostatnú jednorazovú službu, si za prednostnú rezerváciu termínov musia priplatiť.

5. Čo sa deje na osobnom stretnutí?

Náš odborník sa na stretnutie pripravil naštudovaním vašej anamnézy z poskytnutých údajov. Na stretnutí vykoná všetky ostatné potrebné diagnostické úkony na to, aby dospel k odbornému názoru…

5. Čo sa deje na osobnom stretnutí?

Náš odborník sa na stretnutie pripravil naštudovaním vašej anamnézy z poskytnutých údajov. Na stretnutí vykoná všetky ostatné potrebné diagnostické úkony na to, aby dospel k odbornému názoru o vašom zdravotnom stave. Ak je to možné, na základe odborného hodnotenia vám navrhne riešenie – program, ktorý považuje za najvhodnejší.

Nie je vylúčené, že na dokončenie zhodnotenia vášho zdravotného stavu, predsa bude potrebné ešte jedno stretnutie – a to vyšetrenie psychiatrické, ak prvé stretnutie bolo psychologické, alebo  vyšetrenie psychologické, ak prvé stretnutie bolo psychiatrické. Toto dodatočné vyšetrenie ponúkame samozrejme u nás, a v krátkom termíne. Môžete si ho objednať za cenu podľa cenníka v časti Programy.

Napokon, je možné, že na dokončenie zhodnotenia vášho zdravotného stavu bude potrebné vyšetrenie špecialistom mimo oblasti duševného zdravia (napr. neurológia, gastroenterológia, a pod.), alebo prípadne laboratórne vyšetrenie z odobratej krvi. Ak si želáte, toto vyšetrenie vám zabezpečíme u spolupracujúcich špecialistov/laboratórií; pokiaľ ide o odber krvi, ten vykonáme na našej klinike v dohodnutom termíne. Okrem toho hradíte cenu špecializovaného výkonu priamo príslušnému špecializovanému zariadeniu/laboratóriu.

V prípade potreby dodatočných vyšetrení – či už interných v rámci našej kliniky, alebo externých u spolupracujúcich špecialistov/laboratórií, budeme schopní pristúpiť k odporúčanému riešeniu až po tom, čo dostaneme nález z takéhoto dodatočného vyšetrenia.