Najčastejšie príčiny narušenej komunikačnej schopností u detí

Poruchy reči u detí môžu mať rôzne príčiny a prejavy. Je dôležité vedieť, že nie všetky deti prechádzajú tými istými štádiami vývoja reči. V tomto článku sa zameriame na dve najčastejšie vyskytujúce sa príčiny narušenej komunikačnej schopnosti u detí.

Akadémia Calma – Váš online priestor pre vzdelávanie

V uplynulých mesiacoch sme venovali veľa času prípravám na rozšírenie našich služieb do online priestoru. Nekopírujeme tým iba globálne trendy z vyspelého sveta, ale predovšetkým nás vedie snaha zlepšovať naše služby, a ich dostupnosť pre našich klientov.