Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

BEZPEČNOSŤ A HYGIENA POČAS COVID 19 NA KLINIKE CALMA

Vážení klienti,

Radi by sme vás informovali, že vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu, prechádza naše zdravotnícke zariadenie do režimu OTP (podľa platnej vyhlášky). Prosíme Vás preto, aby ste sa pri vstupe na našu kliniku preukázali potvrdením o očkovaní, prípadne potvrdením o prekonaní Covid-19 nie starším ako 180 dní, alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín/antigénovým testom nie starším ako 48 hodín (platí pre osoby staršie ako 12 rokov, vrátane sprevádzajúcej osoby).

Náš tím dodržiava všetky aktuálne platné opatrenia, aby ste boli v bezpečí. Preto Vás prosíme, v prípade, že sa necítite dobre (nádcha, kašeľ, teplota), kontaktujte nás najneskôr 24 hodín pred Vašim termínom za účelom jeho presunu.

Dovoľujeme si Vás tiež upozorniť, že naša čakáreň je kapacitne obmedzená. Preto Vás prosíme, prichádzajte do priestorov našej kliniky NAJSKÔR 10 minút pred Vašim termínom vyšetrenia/terapie. V prípade sprevádzajúcej osoby zároveň žiadame, aby sa v našej čakárni zdržiavala len nevyhnutne dlhý čas (pri sprevádzaní dospelého klienta ideálne vôbec).

Ďakujeme za pochopenie a Vašu ohľaduplnosť.

Váš tím Kliniky duševného zdravia Calma