Akadémia Calma – Váš online priestor pre vzdelávanie

V uplynulých mesiacoch sme venovali veľa času prípravám na rozšírenie našich služieb do online priestoru. Nekopírujeme tým iba globálne trendy z vyspelého sveta, ale predovšetkým nás vedie snaha zlepšovať naše služby, a ich dostupnosť pre našich klientov.

Deti bojujú každý deň o našu pozornosť, uznanie a lásku

Milí rodičia najdôležitejších ľudí na svete, chceli by sme vám zablahoželať k najcennejšej a najnáročnejšej úlohe vášho života  – k rodičovstvu. Deň detí je aj vašim dňom. Na klinike duševného zdravia Calma by sme si priali, aby ste tento sviatok oslávili s Vašimi úžasnými ratolesťami, pretože Váš čas, pozornosť a láska sú tým najväčším darom, […]

Programy pre deti s Poruchami Autistického Spektra (PAS)

Milí rodičia, tím Kliniky duševného zdravia Calma otvoril programy komplexnej starostlivosti o deti s poruchami autistického spektra. Programy pozostávajú z individuálnych terapií detí v rôznej intenzite a aktivít pre rodičov vo forme psychoedukačných a podporných skupín. Princípom individuálnych terapií je vývojová hra, pričom ciele terapií stanovujeme na základe individuálnych potrieb dieťaťa. Nosnými prvkami nášho prístupu sú vnútorná motivácia […]

DETI, KTORÉ CHCÚ NEEXISTOVAŤ

Posledných pár mesiacov pozorujem vo svojej detskej psychiatrickej ambulancii nárast počtu detí, ktoré hovoria o ťarche vlastnej existencie. Diagnosticky ide o depresívne poruchy, ale vnímam u nich akýsi nový fenomén – túžbu neexistovať. Nie spáchať samovraždu, ani ublížiť si. Spätne túžia po tom, aby sa nikdy nenarodili, aby jednoducho neexistovali. Možno keby sa iba rozplynuli […]