Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

2. Program Stabilizácia s liekmi

Liečba liekmi je niekedy nevyhnutná. Rovnako ako v spoločnosti existuje stigma ohľadom duševných porúch, existuje aj množstvo mýtov o liekoch. Lieky sú však v skutočnosti skvelý výdobytok modernej civilizácie a podobne ako iné výdobytky, môžu byť v nesprávnych rukách nebezpečné. Podstatné je riadiť sa odbornými znalosťami a skúsenosťami a nerozhodovať o ich užívaní samostatne. Naši odborníci liekom detailne rozumejú a vždy keď je to vhodné, kombinujú ich s liečbou rozhovorom (psychoterapiou) a inými nástrojmi, ktorými je možné dosiahnuť stabilizáciu stavu tak, aby ste vedeli riadiť váš stav a aby váš stav neriadil vás. Program Stabilizácia s liekmi je súčasťou trojice stabilizačných programov buď iba s liekmi, iba s psychoterapiou alebo v kombinácii oboch liečebných metód.