Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

3. Program Stabilizácia pre poruchy učenia predškolákov

U niektorých predškolákov je zmysluplné podporiť zručnosti potrebné pri nástupe do školy. Cieľom je pomôcť dieťaťu ľahšie zvládať prechod zo škôlky do školského prostredia, ktoré má iné požiadavky. Ak z depistáže v materskej škole vyplynie potreba posilniť v niektorej oblasti, liečebný pedagóg je presne ten človek, ktorý vie, ako ktorú zručnosť zlepšiť.