Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

5. Program Stabilizácia hrou a rozhovorom bez liekov

Vhodne vypovedané slovo či zmysluplne vedená hra môže mať ozdravujúci účinok. Naši odborníci majú rôzne výcviky a mnohoročné skúsenosti s rôznymi technikami hry, senzorických stimulácií, relaxačných cvičení aj psychoterapie. Existuje veľa terapeutických smerov a metód. Individuálne terapie sú štandardne v trvaní 50 minút. Na základe Vstupného obrazu vášmu dieťaťu odporučíme tie, ktoré sú pre neho najvhodnejšie.