Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

6. Program Stabilizácia s liekmi

Liečba liekmi je niekedy zmysluplná. Rovnako ako v spoločnosti existuje stigma ohľadom duševných porúch, existuje aj množstvo mýtov o liekoch. Lieky však svojim účinkom na neuronálnu biochémiu môžu pôsobiť stabilizačne, rovnako ako sadra na zlomenú nohu. Naši odborníci farmakám detailne rozumejú a vždy, keď je to vhodné, kombinujú ich s liečbou rozhovorom (psychoterapiou) a inými nástrojmi, ktorými je možné dosiahnuť stabilizáciu stavu tak, aby dieťa bolo tým, kto ho riadi, nie naopak. Úloha rodičov pri liečbe a rozvoji detí je kľúčová a preto poskytujeme vzdelávanie aj podporné skupiny pre rodičov a príbuzných. Program Stabilizácia s liekmi je súčasťou trojice stabilizačných programov buď iba s liekmi, iba s psychoterapiou alebo v kombinácii oboch liečebných metód.