Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

4. Program Stabilizácia pre poruchy učenia školákov

Školáci, ktorí čítajú pomalšie, alebo píšu pomalšie, ktorým vypadávajú písmenká alebo majú ťažkosti pri prepisovaní, tiež potrebujú umnú a citlivú podporu, aby sami boli spokojnejší a lepšie vedeli napredovať. Ak je už stanovená diagnóza – dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia – vieme s deťmi cvičiť tak, aby sa ich prejavy zmierňovali a čím menej prekážali v kvalitnom živote. Konzultácie s rodičmi sú samozrejmosťou.