Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Vstupný obraz

Každé dieťa u nás prejde vstupnou diagnostikou, aby sme vedeli posúdiť jeho klinický stav. Na základe vyšetrenia vytvoríme osobný liečebný plán, v ktorom naši odborníci na základe svojich dlhoročných skúseností a znalostí povedia, akým spôsobom pri jeho stave prežívania a stupni závažnosti najlepšie môže dosiahnuť stabilizáciu a následný rozvoj. Liečba detí je vždy založená na úzkej spolupráci s rodičmi.

Kvôli efektívnosti diagnostického postupu si od vás niektoré anamnestické údaje pred osobným stretnutím vyžiadame online formou. Ak ich poskytnutie online formou z vašej strany nie je možné, vieme vám za osobitný poplatok poskytnúť aj jednorazovú službu odbornej asistencie pri spracovaní týchto údajov.

Následne prebehne vyšetrenie psychológom, psychiatrom alebo liečebným pedagógom. Špecialista vám potom predstaví osobný liečebný plán a návrh najvhodnejšieho programu starostlivosti pre vaše dieťa.