Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

7. Program Stabilizácia s liekmi, hrou aj rozhovorom

Niekedy stačí užívať iba lieky a s trochou vzdelávania a relaxačných zručností je možné žiť plnohodnotný kvalitný život. Niekedy naopak lieky vôbec nie sú potrebné a stačí psychoterapia alebo hra podporujúca niektoré zručnosti, inokedy je potrebné naučiť sa s duševnou poruchou žiť. Mnohokrát je však najlepším riešením použiť všetky nástroje v dobre namiešanej kombinácii tak, aby jeden nástroj podporoval druhý a naopak. V klinike Calma vám vieme poskytnúť všetky tri možnosti s tým, že programy je možné po konzultácii s odborníkom kedykoľvek zmeniť a upraviť. Program Stabilizácia s liekmi aj rozhovorom je súčasťou trojice stabilizačných programov buď iba s liekmi, iba s psychoterapiou a hrou alebo v kombinácii oboch liečebných metód.