Každý náš klient prejde vstupnou diagnostikou, aby sme vedeli posúdiť jeho stav. Je preto nevyhnutné, aby indikovaný Vstupný obraz, prebehol výlučne prezenčnou formou. Na základe tohto posúdenia vám vytvoríme osobný liečebný plán. V tomto pláne naši odborníci na základe svojich dlhoročných skúseností a znalostí navrhnú spôsob, ktorý bude vzhľadom na váš stav prežívania a stupeň závažnosti ťažkostí najvhodnejší pre dosiahnutie stabilizácie a následnej samostatnosti.

Kvôli efektívnosti diagnostického postupu si od vás niektoré anamnestické údaje pred osobným stretnutím vyžiadame online formou. Ak ich poskytnutie online formou z vašej strany nie je možné, vieme vám za osobitný poplatok poskytnúť aj jednorazovú službu odbornej asistencie pri spracovaní týchto údajov.

Po absolvovaní diagnostiky vám náš odborník predstaví osobný liečebný plán a návrh najvhodnejšieho programu starostlivosti pre vás. Programy sa delia do troch základných skupín – Prevencia, Stabilizácia a Samostatnosť.

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.