Vstupný obraz

Každý náš klient prejde vstupnou diagnostikou, aby sme vedeli posúdiť jeho stav. Na základe tohto posúdenia vám vytvoríme osobný liečebný plán. V tomto pláne naši odborníci na základe svojich dlhoročných skúseností a znalostí navrhnú spôsob, ktorý bude vzhľadom na váš stav prežívania a stupeň závažnosti ťažkostí najvhodnejší pre dosiahnutie stabilizácie a následnej samostatnosti.

Kvôli efektívnosti diagnostického postupu si od vás niektoré anamnestické údaje pred osobným stretnutím vyžiadame online formou. Ak ich poskytnutie online formou z vašej strany nie je možné, vieme vám za osobitný poplatok poskytnúť aj jednorazovú službu odbornej asistencie pri spracovaní týchto údajov.

Po absolvovaní diagnostiky vám náš odborník predstaví osobný liečebný plán a návrh najvhodnejšieho programu starostlivosti pre vás. Programy sa delia do troch základných skupín – Prevencia, Stabilizácia a Samostatnosť.