Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

12 – 18 rokov

Dospelosť sa formuje v detstve a počas dospievania. Rodičia sú kľúčovým partnerom, ktorý môže dieťa dospievaním previesť tak, aby mohlo žiť kvalitný život. Ktorá z nasledujúcich oblastí vášmu dieťaťu bráni v rozvoji jeho potenciálu?

Nadmerný smútok

Smútok nám hovorí, že je nevyhnutné prekonať hranicu minulosti. Ak váš tínedžer uviazol pred bránou, ktorá ho pustí do radosti a potešenia, môže byť potrebná…

Nadmerný smútok

Smútok nám hovorí, že je nevyhnutné prekonať hranicu minulosti. Ak váš tínedžer uviazol pred bránou, ktorá ho pustí do radosti a potešenia, môže byť potrebná odborná pomoc. Ak je smútok natoľko paralyzujúci, že mu nedovoľuje podávať jeho predošlý akademický výkon, obmedzuje jeho sociálne fungovanie, narúša spánok a chuť do jedla, môže sa jednať o depresiu. Tú je potrebné zveriť do rúk odborníkov.

 

Možnosti liečby

Liečba depresie zahŕňa zväčša psychoterapiu, vo vážnych prípadoch alebo v prípadoch, kedy depresia na psychoterapiu nereaguje, je metódou voľby farmakoterapia.

Blicovanie zo školy

Záškoláctvo nie je diagnóza, ale symptóm. Je to príznak toho, že niečo vo vzťahu dieťa – škola nefunguje. Problém môže byť na jednej, druhej strane…

Blicovanie zo školy

Záškoláctvo nie je diagnóza, ale symptóm. Je to príznak toho, že niečo vo vzťahu dieťa – škola nefunguje. Problém môže byť na jednej, druhej strane alebo na oboch. Sám sa však nevyrieši a príkazy, zákazy a poznámky uzatvárajú bludný kruh. Neblúďte ani vy a nájdite radšej odbornú pomoc.

 

Možnosti liečby

Terapeutický prístup zväčša zahŕňa psychoterapiu a prácu s rodinou.

Myšlienky na samovraždu

Suicidálne myšlienky, prípadne pokusy bývajú zväčša súčasťou depresie ťažkého stupňa. Ak má vaše dieťa myšlienky na samovraždu, prípadne sa o samovraždu pokúsilo, je nevyhnutné, aby…

Myšlienky na samovraždu

Suicidálne myšlienky, prípadne pokusy bývajú zväčša súčasťou depresie ťažkého stupňa. Ak má vaše dieťa myšlienky na samovraždu, prípadne sa o samovraždu pokúsilo, je nevyhnutné, aby bolo 24 hodín denne pod dozorom a bola mu poskytnutá adekvátna liečba. Obráťte sa na vaše spádové nemocničné pedopsychiatrické pracovisko.

Počuje hlasy/vidí niečo, čo neexistuje

Psychotické symptómy môžu vzniknúť prechodne po užití psychoaktívnych látok alebo sú súčasťou vážnych psychických porúch, tzv. psychóz. Tento symptóm poukazuje na potrebu akútnej 24/7 psychiatrickej…

Počuje hlasy/vidí niečo, čo neexistuje

Psychotické symptómy môžu vzniknúť prechodne po užití psychoaktívnych látok alebo sú súčasťou vážnych psychických porúch, tzv. psychóz. Tento symptóm poukazuje na potrebu akútnej 24/7 psychiatrickej pomoci.

 

Možnosti liečby

 

V prípade, že máte u dieťaťa podozrenie na psychózu, obráťte sa na vaše spádové nemocničné pedopsychiatrické pracovisko.

1 2