Smútok

Smútok, neschopnosť mať radosť, beznádej, pocit ťažkého života, nostalgie, depresia a ťaživé myšlienky – často v kombinácii s inými emóciami sú v súčasnosti mimoriadne rozšírené a je úplne normálne ich pociťovať.

Moderná doba podporujúca osamelosť nám v zvládaní smútku nepomáha. Preklikajte si rôzne odtiene smútku a prečítajte si, ako je ich možné zmierniť.

Smútok

Smútok je prirodzená súčasť života. Patrí k nám. Pomáha nám odžiť si naše trápenia. A každý má svoju príčinu. Ak ju pochopíme, budeme schopní smútok prijať. Nestačí rozveseľovanie, ani dobre mienené rady. Ak je niekto smutný, potrebuje porozumenie. Potrebuje byť vypočutý.

Možnosti liečby

Odborník “na dušu” nie je len pre ľudí, ktorí sú na tom veľmi zle. Vďaka niekoľkým stretnutiam s terapeutom môžete porozumieť svojmu smútku a nájsť si spôsob, ako ho odsmútiť.

Depresia

Ak váš smútok trvá dlho, neviete sa tešiť, prehlbuje sa vaša beznádej, cítite únavu, ste bez energie, ťažko sa sústredíte, máte problémy so spánkom, chuťou do jedla a ťažko sa prinútite k aktivite, môže ísť o depresiu. A neliečená depresia môže viesť k zdravotným problémom. Určite navštívte odborníka.

Možnosti liečby

Pri ťažkostiach, ktoré výrazne nezasahujú do každodenného fungovania, je vhodná psychoterapia. Pri závažnejších ťažkostiach psychiater môže predpísať i lieky, ktoré pomôžu príznaky zmierniť. Často sa pri starostlivosti využíva kombinácia liekov a psychoterapie.

Veľká strata

Je rozdiel medzi samotou a osamelosťou. Samota je priestor pre seba. Zármutok, alebo trúchlenie, je prirodzená reakcia na stratu blízkeho človeka alebo niečoho pre nás veľmi cenného. Každý z nás smúti inak. Neexistujú pravidlá. Je dôležité smútiť tak, ako potrebujeme.

Spočiatku je zármutok veľmi bolestivý, postupne sa tieto pocity zmierňujú. My sa vyrovnávame so stratou, ktorú sme zažili. Zármutok má rôzne podoby. Od prvotného šoku, cez intenzívny smútok, bolesť, hnev, pocity viny, otupenosť, oslabenie fungovania v bežnom živote, stratu záujmov, stiahnutie sa do samoty.

Možnosti liečby

Ak vo svojom okolí nemáte niekoho, s kým môžete zdieľať svoj zármutok, psychoterapeut vás môže sprevádzať vašim trúchlením a pomôcť vám nájsť spôsob prijatia straty.

Pri vážnejších stavoch môže byť potrebné nastaviť vhodnú liekovú terapiu pod dohľadom psychiatra. Pômocť vám môžu aj podporné skupiny s ľudmi, ktorí tiež zažili veľkú stratu.

Zlá nálada

Každý z nás je občas bez nálady. Je to prirodzené. Zmeny nášho emočného prežívania nám signalizujú, že sa deje niečo, čo si vyžaduje pozornosť. Môže to byť dôsledkom situácie, ktorú žijeme. Niekedy môžu náhle alebo postupné zmeny nálady, ktoré nevieme pripísať konkrétnym okolnostiam, súvisieť so zdravotnými ťažkosťami.

Možnosti liečby

Je dôležité vyhľadať odborníka, ktorý zhodnotí, či za zmenami nálad nie je telesné alebo duševné ochorenie. Pomôcť môže individuálna psychoterapia, pri vážnejších stavoch nastavenie na vhodnú liekovú terapiu pod dohľadom psychiatra.

Samota

Osamelosť je o vnútornej prázdnote. Vôbec nesúvisí s tým, koľko ľudí máme okolo seba. Má vplyv na naše psychické i fyzické zdravie. Osamelosť nie je len o pocite. Znižuje našu motiváciu k činnosti, ku kontaktu s inými a mení vnímanie okolitého sveta na menej bezpečný. Ak cítite, že vás osamelosť výrazne ovplyvňuje, porozprávajte sa s odborníkom.

Možnosti liečby

Psychoterapia, pri vážnejším stavoch v kombinácií s vhodnou liekovou terapiou nastavenou pod dohľadom psychiatra vám pomôže vrátiť sa späť k ľuďom.

Nostalgia

Nostalgia nás „prepadne“, keď spomíname na minulosť, na „staré dobré časy“. Objavuje sa v obdobiach neistoty a zmien. Pripomíname si príjemné spomienky, zvyšujeme si stabilitu a posilňujeme osobnú integritu. Inokedy môže byť nostalgia spojená s veľkým smútkom, ľútosťou a melanchóliou. Niektorí ľudia majú väčšiu tendenciu k nostalgickému prežívaniu.

Možnosti liečby

Ak máte pocit, že vám vaša nostalgickosť výraznejšie ovplyvňuje vaše fungovanie a vzťahy, rozhovor s odborníkom by vám mohol pomôcť porozumieť vášmu prežívaniu, hľadať nové spôsoby zvládania zmien a neistoty a najmä pohnúť sa z miesta.

Zlý pocit

Ak sa už dlhšie obdobie cítite zle, vaše pocity sa ťažko popisujú, alebo sú premenlivé a máte prevládajúci pocit, že vám nie je dobre, je dôležité venovať týmto neurčitým signálom pozornosť.

Možnosti liečby

Po vylúčení telesných príčin vašich ťažkostí vám odborník na duševné zdravie môže pomôcť preskúmať vaše prežívanie, porozumieť vašim potrebám a nájsť spôsoby, ako sa v živote cítiť lepšie a spokojnejšie.

Vyhorenie

Vyhorenie je reakciou na dlhodobý alebo chronický stres, najčastejšie z práce. Vyčerpanosť, oslabené emocionálne prejavy, prázdnota a neschopnosť zvládať pracovnú záťaž, to sú všetko prejavy vyhorenia. Býva sprevádzané aj rôznymi telesnými a psychickými ťažkosťami. Ak sa včas nezachytí a nerieši, môže vážne narušiť váš každodenný život.

Možnosti liečby

Ak na sebe pozorujete, že sa už dlhšiu dobu vyhýbate pracovným povinnostiam, prežívate telesné príznaky stresu ako je napríklad narušený spánok, bolesti hlavy alebo žalúdočné ťažkosti, ak sa pridružujú aj emocionálne ťažkosti (pocit otupenia, prázdnoty, vyčerpania, nedostatku energie) a váš pracovný výkon je i napriek snahe výrazne oslabený, je dôležité, aby ste svoj stav konzultovali s odborníkom na duševné zdravie, ktorý vám môže pomôcť nájsť spôsob, ako vystúpiť zo začarovaného kruhu vyhorenia.

Vydajte sa na cestu za duševným zdravím!