Úzkosť

Úzkosť je stav, kedy nevieme úplne presne prečo sa bojíme ale bojíme sa a nevieme sa dlhodobého strachu zbaviť. Odtieňmi úzkosti sú strach a fóbie. Každý odtieň je možné s odbornou pomocou zmeniť, upraviť alebo odstrániť.

Mám hrozný strach, som vydesený

Je zdravé mať strach. Strach nás chráni pred nebezpečnými situáciami. Môže mať rôznu silu: od miernych obáv až po ochromujúci strach a zdesenie. Strach má objekt, to znamená, že sa bojíme niečoho (búrky, pavúkov, skúšky, …).

Prežívanie strachu súvisí s našou vnímavosťou. Keď sa bojíme, prežívame rôzne telesné prejavy, akými sú potenie, chvenie, zrýchlené dýchanie, búšenie srdca, husia koža. Strach nás pripravuje na reakciu.

Možnosti liečby

Ak zažívate veľký strach v rôznych situáciách, na ktoré ste predtým nereagovali tak intenzívne, konzultácia s odborníkom v oblasti duševného zdravia vám môže pomôcť preskúmať svoje prežívanie, porozumieť svojmu strachu a hľadať nové spôsoby zvládania stresu.

V prípade, že váš strach výrazne zasahuje do vášho bežného života, psychiater na zvládnutie akútnych príznakov môže odporučiť užívanie liekov.

Mám panický atak

Panický atak sa prejavuje opakovanými a nečakanými záchvatmi úzkosti. Obávame sa, že zomrieme alebo sa zbláznime alebo urobíme niečo neprípustné. Prejavuje sa výraznou úzkosťou, nepokojom, ťažkosťami s dýchaním, búšením srdca, závratmi, návalmi tepla a chladu, pocitmi odcudzenia, poruchami videnia. Keď panický atak odoznie, zostáva veľká neistota. Zrazu nevieme, čo sa s nami stalo, prečo sa to stalo a bojíme sa, že sa to zopakuje. A bludný kruh strachu, že budeme mať strach je na svete.

Ak zažívate panické ataky, je dôležité vyhľadať odborníka na duševné zdravie, ktorý vám navrhne ďalšiu starostlivosť podľa miery závažnosti ťažkostí, ktoré prežívate. Jednou z možností sú lieky, druhou je psychoterapia, často sa kombinujú obe. Môžu vám pomôcť zvládnuť akútne príznaky, porozumieť spúšťačom úzkosti a telesným reakciám. A tiež nájsť porozumenie tomu, čo panickým atakom predchádzalo.

Možnosti liečby

Ak zažívate panické ataky, je dôležité vyhľadať odborníka na duševné zdravie, ktorý vám navrhne ďalšiu starostlivosť podľa miery závažnosti ťažkostí, ktoré prežívate. Jednou z možností sú lieky, druhou je psychoterapia, často sa kombinujú obe. Môžu vám pomôcť zvládnuť akútne príznaky, porozumieť spúšťačom úzkosti a telesným reakciám, a tiež hľadať porozumenie tomu, čo vo vašom prípade predchádzalo panickým atakom.

Bojím sa, som vystrašený

Je zdravé mať strach. Strach nás chráni pred nebezpečnými situáciami. Môže mať rôznu silu: od miernych obáv až po ochromujúci strach a zdesenie. Strach má objekt, to znamená, že sa bojíme niečoho (búrky, pavúkov, skúšky, …).

Prežívanie strachu súvisí s našou vnímavosťou. Keď sa bojíme, prežívame rôzne telesné prejavy, akými sú potenie, chvenie, zrýchlené dýchanie, búšenie srdca, husia koža. Strach nás pripravuje na reakciu.

Možnosti liečby

Ak opakovane zažívate strach, a toto prežívanie je pre vás náročné a zaťažujúce, rozhovor s psychoterapeutom by vám mohol pomôcť. Môžete spolu hľadať spôsoby ako svojmu strachu rozumieť, ako ho zvládať a ako hľadať nové spôsoby upokojenia a stíšenia. 

Neviem sa upokojiť

Každý z nás niekedy cíti nepokoj, rozrušenie, napätie alebo hnev. Naše emocionálne reakcie nám pomáhajú rozpoznať, čo sa okolo nás i v nás deje. Zvyšujú tak našu šancu zareagovať na potenciálne ohrozenie alebo nepohodu a postarať sa o seba.

Niekedy sa stane, že toto rozrušenie a napätie pretrváva dlhšie, alebo sa objavuje často, prípadne bez zjavnej príčiny. Vtedy nám pomôže na chvíľu sa zastaviť, spomaliť, vnímať svoj dych. Dobré je aj pravidelne striedať aktivitu a odpočinok, teda fyzické aktivity, relaxačné metódy alebo meditáciu.

Možnosti liečby

Ak naďalej pretrváva rozrušenie, rozhovor s odborníkom v oblasti duševného zdravia vám môže pomôcť rozumieť svojim reakciám, naučiť sa techniky zvládania stresu a zvýšiť svoju psychickú odolnosť.

Cítim veľkú úzkosť

Úzkosť nie je zriedkavá. Je to prirodzená reakcia organizmu na stres. Prílišná úzkosť je nepríjemný emočný stav, ktorý nemá zjavnú vyvolávaciu príčinu. Úzkosť ovplyvňuje našu náladu, naše myšlienky aj správanie. Často aj to, ako sme schopní vykonávať našu prácu a povinnosti, zasahuje do osobného i spoločenského života.

Celkovo môže výrazne znižovať kvalitu nášho života. Potom vzniká bludný kruh. Ako sa zhoršuje naše fungovanie, zvyšuje sa náš strach a obavy z budúcnosti a tým sa prehlbuje aj úzkosť. 

Možnosti liečby

Ak pociťujete intenzívnu úzkosť, alebo sa vám stavy úzkosti opakujú a zasahujú do vášho každodenného prežívania, je dôležité navštíviť odborníka v oblasti duševného zdravia, ktorý vám pomôže porozumieť zdrojom úzkosti a nájsť nové spôsoby zvládania záťaže a stresu. V prípade akútnych ťažkostí môže byť potrebné aj užívanie liekov.

Som nervózny

Nervozita je prirodzená reakcia na stresujúcu udalosť. Je to kombinácia úzkosti, obáv a rozrušenia. Potia sa nám dlane, búši srdce, zviera nám žalúdok. Nervozita sa môže objaviť pri významných udalostiach, ktoré nemusia byť nevyhnutne negatívne, napríklad dôležité stretnutie, svadobný deň, prvý deň v práci. Je to bežný pocit, ktorý je spojený s telesnou stresovou reakciou.

Naše telo sa pripravuje reagovať na novú, neznámu situáciu. Zmeny sa prejavujú na telesnej aj hormonálnej úrovni. Táto reakcia je dočasná, a končí vtedy, keď stres odoznie. Niektorí ľudia citlivejšie reagujú na nové situácie. Na zvládnutie stresu existuje množstvo techník a metód.

Možnosti liečby

Ak vám vaša nervozita významne zasahuje do prežívania a často ovplyvňuje vaše každodenné fungovanie, rozhovor s odborníkom v oblasti duševného zdravia vám môže pomôcť porozumieť vašim reakciám a hľadať spôsoby, ako reakcie na stres zmierniť.

Cítim napätie

V dnešnej dobe zažívame veľké množstvo situácií, ktoré zvyšujú psychické napätie. Tento nepríjemný vnútorný stav sa prejavuje nepohodou, podráždenosťou, zmenami nálad. Psychické napätie sa odzrkadľuje aj napätím v tele. Napríklad bolesťami hlavy, krčnej chrbtice, poruchami trávenia a spánku. Psychické napätie sa zvyčajne neobjaví len tak zo dňa na deň. Vytvára sa postupne. Môžu zaň aj vysoké nároky na seba, potreba uspieť, podať výkon, perfekcionizmus.

Stupňuje sa pocit, že musíme robiť stále viac, že deň má málo hodín, človek žije v neustálom strese, nestíha, a je veľmi ťažké vypnúť a oddychovať. Väčšinou pomôže si svoju situáciu uvedomiť. Zaradiť do svojho života odpočinok, zmeniť životný rytmus. Fyzická aktivita, dlhší spánok, rozhovor s blízkym, prípadne zmena životosprávy je tiež správnym rozhodnutím pre zníženie napätia.

Možnosti liečby

Ak tieto opatrenia neprinesú žiadaný výsledok, rozhovor s odborníkom na duševné zdravie môže pomôcť s hľadaním príčin, ktoré stoja v pozadí zvýšeného psychického napätia, ktoré prežívate.

Vydajte sa na cestu za duševným zdravím!