Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Agresivita

Agresívne správanie voči ľuďom a zvieratám môže mať rôzne príčiny. Buď sa jedná o tzv. impulzívnu agresivitu, ktorá je dôsledkom stresovej reakcie organizmu v stave (reálneho alebo nereálneho) nebezpečenstva. U detí sa prejavuje náhlym, málo kontrolovaným agresívnym konaním, zväčša v hneve a po špecifickom podnete. Druhým typom je tzv. proaktívna agresivita, kedy agresor viac či menej premyslene koná deštruktívnym spôsobom. U detí sa môže prejavovať ako cielené ubližovanie rovesníkom alebo zvieratám.

 

Možnosti liečby

Liečba závisí od typu agresivity a jej príčiny. Rozdeľujeme ju na behaviorálnu a biologickú. Prvý typ zahŕňa psychoterapiu, prípadne iný typ terapeutickej stratégie s cieľom ovplyvniť správanie dieťaťa. Biologický prístup zahŕňa farmakoterapiu, či terapiu s prvkami senzorickej integrácie, a to buď samostatne alebo v kombinácii.


Kategórie: 0 - 6 rokov, Deti