Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Blicovanie zo školy

Záškoláctvo nie je diagnóza, ale symptóm. Je to príznak toho, že niečo vo vzťahu dieťa – škola nefunguje. Problém môže byť na jednej, druhej strane alebo na oboch. Sám sa však nevyrieši a príkazy, zákazy a poznámky uzatvárajú bludný kruh. Neblúďte ani vy a nájdite radšej odbornú pomoc.

 

Možnosti liečby

Terapeutický prístup zväčša zahŕňa psychoterapiu a prácu s rodinou.


Kategórie: 12-18 rokov, Deti