Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Časté bolesti brucha alebo hlavy

Bolesti brucha, v prípade, že predchádzajúcimi vyšetreniami došlo k vylúčeniu ich telesnej príčiny, sú najčastejšími psychosomatickými ťažkosťami detí. Ich dôvodom môže byť strach z konkértnych udalostí, úzkosť či smútok. Niektoré deti sú na bolesti brucha náchylnejšie ako iné. Vždy treba pátrať po príčine, ktorá by mohla spôsobovať u dieťaťa „uzamknutú“ emocionálnu záťaž. Bolesti hlavy sú z psychosomatického hľadiska zväčša dôsledkom prílišného vyvíjania tlaku na seba a na svoj výkon.

Možnosti liečby

Po vylúčení vážnejšej telesnej príčiny neurológom je pri psychosomatických ťažkostiach zmysluplé obrátiť sa na psychoterapeuta.


Kategórie: 6-12 rokov, Deti