Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Hlavný nástroj – skupinová dynamika

Skupinová psychoterapia v Calme sa koná v tichej terapeutickej miestnosti so stoličkami usporiadanými do kruhu tak, aby každý človek videl všetkých ostatných členov skupiny. Potenciálni členovia skupiny sa na úvod pri prvej schôdzke s terapeutom dozvedia o pravidlách, cieľoch a metódach skupiny. Skupinová psychoterapia je forma psychoterapeutickej práce, pri ktorej terapeut alebo viacero terapeutov pracuje so skupinou klientov. Jedným z hlavných nástrojov skupinovej psychoterapie je skupinová dynamika, preto je takáto skupina uzavretá, čo znamená, že ju tvorí stabilný počet a zloženie účastníkov. Skupina pracuje dlhodobo – stretáva sa 2x mesačne po dobu jedného roka. Jedno stretnutie trvá 90 minút.


Kategórie: Skupinové psychoterapie, Skupiny