Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Hyperaktivita

Hyperaktivita u detí nie je zďaleka len súčasťou diagnózy ADHD. U mnohých detí je dôsledkom dezorganizácie senzorických neurovývinových systémov, či prejavom emočných porúch. Hyperaktivita býva aj akýmsi sprievodným javom rôznych neurovývinových porúch, napríklad porúch autistického spektra. ADHD zahŕňa okrem okruhu symptómov hyperaktivity aj symptómy impulzivity a nepozornosti.

Možnosti liečby

Terapeutické riešenia hyperaktivity vychádzajú z jej príčin. Zahŕňajú psychoterapiu či terapiu s prvkami senzorickej integrácie. Vo vážnejších prípadoch pripadá do úvahy aj farmakoterapia.


Kategórie: 6-12 rokov, Deti