Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Mám problém s partnerským vzťahom

Partnerské vzťahy sa rovnako ako všetko ostatné vyvíjajú. Prechádzajú fázami od zamilovanosti až po vytvorenie pevného zväzku dvoch ľudí, ktorí sa navzájom poznajú, prijímajú jeden druhého aj s jeho odlišnosťami a láskavo k sebe i partnerovi vyjadrujú svoje emócie, frustrácie a potreby. Problémy sa vzťahom nevyhýbajú, sú naopak neodmysliteľnou súčasťou. Krízy v partnerstve sú neľahké obdobia. Nesú však informáciu o tom, že vo vzťahu dochádza k zmenám. Sú príležitosťou nastoliť vo vzťahu novú rovnováhu. Tieto zmeny si od oboch partnerov vyžadujú aktívny prístup.

 

Možnosti liečby

V psychoterapii máte možnosť porozumieť svojim očakávaniam, potrebám a túžbam od partnerstva.


Kategórie: Dospelí, Vnímanie ostatnými