Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Nadmerná vzdorovitosť a rebelovanie

Puberta môže prebehnúť hladko alebo je oheň nielen na streche, ale aj v celom dome. Ak vám vaše milované dieťa každodenne podpaľuje nervy, môžete toto obdobie prečkať alebo sa prísť poradiť. V prvom prípade je však riziko, že zhoria vaše nervy aj dom a požiar sa natoľko rozšíri, že jeho hasenie bude príliš náročné.

 

Možnosti liečby

Terapeutické riešenia nadmerného rebelantstva vychádzajú z jeho príčin. Zahŕňajú psychoterapiu či terapiu s prvkami senzorickej integrácie. Vo vážnych prípadoch pripadá do úvahy aj farmakoterapia.


Kategórie: 6-12 rokov, Deti