Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Nefunkčné rituály

Rituály do určitej miery poskytujú pocit bezpečia a nadobudnutie kontroly. V niektorých prípadoch však dosiahnu úrovne, ktorá znemožňuje dieťaťu normálne fungovať. Napríklad keď strávi dve hodiny prekračovaním čiar v určitom poradí alebo si mnohokrát denne umýva ruky, aj keď je zrejmé, že to nemá žiaden význam. V týchto prípadoch hovoríme o obsedantne-kompulzívnej poruche. Rituály sú aj súčasťou porúch autistického spektra. Tieto deti prostredníctvom nich vchádzajú do svojho vnútorného sveta, ktorý je na rozdiel od sveta vonkajšieho bezpečný a predvídateľný. Ak máte pochybnosti, do ktorej skupiny patrí vaše dieťa alebo máte pocit, že potrebuje pomoc, príďte sa poradiť.

 

Možnosti liečby

Riešenie rituálov závisí od ich príčiny a teda základnej diagnózy vášho dieťaťa. Pri obsedantne-kompulzívnych poruchách býva účinnou psychoterapia, event. farmakoterapia. Pri rituáloch spojených s diagnózou poruchy autistického spektra je metódou voľby špecifický typ terapie.


Kategórie: 12-18 rokov, Deti