Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Neviem sa z ničoho tešiť

Radi sa tešíme, prežívame radosť. Okrem radosti prežívame aj iné emócie, smútok, hnev, sklamanie, nehu, vzrušenie i prekvapenie. V niektorých obdobiach života, často v súvislosti s udalosťami, ktoré sa nám dejú, sa naša radosť zo života oslabí, prípadne úplne vymizne. V období krízy dochádza k zmenám. Zmeny sú často nové, nečakané, prinášajú neznámo, ktoré môže byť ohrozujúce. Strach a obavy z budúcnosti nám nedovoľujú vnímať drobné radosti v prítomnosti. Niekedy sa radosť zo života vytratí aj bez zjavnej vonkajšej príčiny. Nevedieť sa z ničoho tešiť, stratiť potešenie z niečoho, čo vám ešte donedávna prinášalo radosť a uspokojenie, môže by známkou depresie. Niekedy ľudia s depresiou neprežívajú smútok, ale chýbanie radosti.

 

Možnosti liečby

Rozhovor s odborníkom v oblasti duševného zdravia môže pomôcť rozpoznať závažnosť prežívaných ťažkostí a odporučiť adekvátnu starostlivosť, či už lieky, psychoterapiu alebo kombináciu prístupov.


Kategórie: Dospelí, Zmysel a spokojnosť