Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Nostalgia

Nostalgia nás „prepadne“, keď spomíname na minulosť, na „staré dobré časy“. Objavuje sa v obdobiach neistoty a zmien. Pripomíname si príjemné spomienky, zvyšujeme si stabilitu a posilňujeme osobnú integritu. Inokedy môže byť nostalgia spojená s veľkým smútkom, ľútosťou a melanchóliou. Niektorí ľudia majú väčšiu tendenciu k nostalgickému prežívaniu.

 

Možnosti liečby

Ak máte pocit, že vám vaša nostalgickosť výraznejšie ovplyvňuje vaše fungovanie a vzťahy, rozhovor s odborníkom by vám mohol pomôcť porozumieť vášmu prežívaniu, hľadať nové spôsoby zvládania zmien a neistoty a najmä pohnúť sa z miesta.


Kategórie: Dospelí, Smútok