Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Počuje hlasy/vidí niečo, čo neexistuje

Psychotické symptómy môžu vzniknúť prechodne po užití psychoaktívnych látok alebo sú súčasťou vážnych psychických porúch, tzv. psychóz. Tento symptóm poukazuje na potrebu akútnej 24/7 psychiatrickej pomoci.

 

Možnosti liečby

 

V prípade, že máte u dieťaťa podozrenie na psychózu, obráťte sa na vaše spádové nemocničné pedopsychiatrické pracovisko.


Kategórie: 12-18 rokov, Deti