Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Podráždenosť

Podráždenosť, nespokojnosť a rozladenosť môžu, ak trvajú príliš dlho, byť jedným z príznakov depresie.

 

Možnosti liečby

Ak vám toto prežívanie výrazne zasahuje do každodenného života, je dôležité kontaktovať odborníka na duševné zdravie, ktorý môže váš stav zhodnotiť a navrhnúť adekvátnu terapiu, či už lieky v prípade závažnejších ťažkostí, psychoterapiu alebo ich kombináciu. V psychoterapii sa môžete s terapeutom venovať porozumeniu vašich pocitov, emócií, prežívania a hľadať spôsob, ako vo svojom živote prežívať viac spokojnosti.


Kategórie: Dospelí, Hnev