Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Poznámky v škole, sťažnosti učiteľov

Niektoré deti sa v škole správajú drzo preto, aby získali obdiv spolužiakov a stali sa triednymi vodcami. Iné deti si nedokážu uvedomiť dôsledky svojho správania a ich drzosť je prejavom nekontrolovanej impulzivity alebo nepochopenia sociálnych noriem. Poznámky od učiteľa zväčša v oboch prípadoch vytvárajú bludný kruh. Ten sa dá prerušiť pochopením tohto symptómu a následným poskytnutím adekvátnych riešení.

 

Možnosti liečby

Terapeutické riešenia nevhodného správania sa v škole vychádzajú z ich príčin. Zahŕňajú psychoterapiu alebo terapiu s prvkami senzorickej integrácie. Vo vážnych prípadoch pripadá do úvahy aj farmakoterapia.


Kategórie: 6-12 rokov, Deti