Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Pravidlá o dôvernosti

Všetci členovia skupiny musia na úvod súhlasiť s ochranou identity ostatných členov. Obsah každého stretnutia musí byť dôverný. Skupinový terapeut musí udržiavať profesionálne, rešpektujúce a etické prostredie bez diskriminácie, vďaka čomu sa klient bude cítiť príjemne, bez ohrozenia. Je tiež zodpovednosťou terapeuta zabezpečiť, aby skupinové terapeutické sedenia neboli hodnotiace a aby boli produktívne pre všetkých zúčastnených.


Kategórie: Skupinové psychoterapie, Skupiny