Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Prílišná citlivosť na vonkajšie podnety

Chytanie si uší už pri menšom hluku, citlivosť na svetlo alebo dotyky, neschopnosť prijímať určitý druh potravín či extrémna citlivosť na pachy sú dôsledkom dezorganizácie senzorických systémov. Tá môže byť súčasťou vývinových porúch, vrátane porúch autistického spektra alebo ADHD. Môže sa vyskytovať aj ako samostatný syndróm, no vždy je dôležité odlíšiť ju od týchto diagnóz.

 

Možnosti liečby

Metódou voľby je terapia s prvkami senzorickej integrácie.


Kategórie: 6-12 rokov, Deti