Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Problémy s príjmom potravy

Ak dieťa nechce prijímať jedlo alebo je príliš vyberavé a predchádzajúcimi vyšetreniami nebola zistená telesná príčina, môže to súvisieť s nechutenstvom podmieneným vysokou emocionálnou záťažou alebo aj s dezorganizáciou chuťového, čuchového či hmatového senzorického systému. Nútenie do jedla nie je riešením. Príďte sa radšej poradiť.

 

Možnosti liečby

Riešenie problematického prijímania potravy by malo vychádzať z komplexného posúdenia stavu vášho dieťaťa. Pomôcť môže psychoterapia a v prípade dezorganizácie senzorických systémov aj terapia využívajúca prvky senzorickej integrácie.


Kategórie: 0 - 6 rokov, Deti