Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Rozladenie

Rozladenie, nepohoda a strata nálady sa často spája s frustráciou. Ide o situáciu, ktorá nás zaťažuje. Na jej zvládnutie potrebujeme vynaložiť energiu, prípadne ju nedokážeme zvládnuť sami. Môže ísť o problémy v práci, vzťahové ťažkosti alebo o situáciu v spoločnosti, do ktorej patríme.

 

Možnosti liečby

Psychoterapia neposkytne jednoznačné odpovede a návody na to, ako nebyť rozladený, môže vám však pomôcť porozumieť, svojim pocitom, reakciám, mobilizovať vaše vnútorné zdroje a hľadať spôsoby, ako vo svojom živote prežívať viac spokojnosti.


Kategórie: Dospelí, Hnev