Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Som nervózny

Nervozita je prirodzená reakcia na stresujúcu udalosť. Je to kombinácia úzkosti, obáv a rozrušenia. Potia sa nám dlane, búši srdce, zviera nám žalúdok. Nervozita sa môže objaviť pri významných udalostiach, ktoré nemusia byť nevyhnutne negatívne, napríklad dôležité stretnutie, svadobný deň, prvý deň v práci. Je to bežný pocit, ktorý je spojený s telesnou stresovou reakciou. Naše telo sa pripravuje reagovať na novú, neznámu situáciu. Zmeny sa prejavujú na telesnej aj hormonálnej úrovni. Táto reakcia je dočasná, a končí vtedy, keď stres odoznie. Niektorí ľudia citlivejšie reagujú na nové situácie. Na zvládnutie stresu existuje množstvo techník a metód.

 

Možnosti liečby

Ak vám vaša nervozita významne zasahuje do prežívania a často ovplyvňuje vaše každodenné fungovanie, rozhovor s odborníkom v oblasti duševného zdravia vám môže pomôcť porozumieť vašim reakciám a hľadať spôsoby, ako reakcie na stres zmierniť.


Kategórie: Dospelí, Strach