Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Tiky

Tiky môžu byť prechodné, teda trvajúce menej ako 1 rok alebo chronické. Tie trvajú viac ako rok a zvyčajne majú viac podôb, teda sú napríklad pohybové a zvukové, nikdy však obojaké. Pri Touretovom syndróme ide o kombináciu zvukových a pohybových tikov naraz. Najčastejšou je prechodná tiková porucha so spontánnym ústupom symptómov. V niektorých prípadoch sa tiky stupňujú, spontánne neodoznejú, prípadne majú intenzitu, ktorá dieťaťu znemožňuje normálne fungovať. Vážnosť tikových porúch je najväčšia medzi 8 a 12 rokom života. Ak sa tiky stupňujú, sú veľmi intenzívne, prípadne kombinované. Je dobré poradiť sa s odborníkom ohľadom ich liečby.

 

Možnosti liečby

Riešenie tikov závisí od typu a vážnosi tikovej poruchy a môže zahŕňať psychoterapiu, ale aj farmakoterapiu.


Kategórie: 6-12 rokov, Deti