Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Tiky

Tiky môžu byť prechodné, teda trvajúce menej ako 1 rok alebo chronické. Tie trvajú viac ako rok a zvyčajne majú viac podôb, teda sú napríklad pohybové a zvukové, nikdy však obojaké. Pri Touretovom syndróme ide o kombináciu zvukových a pohybových tikov naraz. Najčastejšou je prechodná tiková porucha so spontánnym ústupom symptómov. V niektorých prípadoch sa tiky stupňujú, spontánne neodoznejú, prípadne majú intenzitu, ktorá dieťaťu znemožňuje normálne fungovať. Od 12-teho roku majú tiky tendenciu ustupovať na vážnosti aj frekvencii výskytu. Ak sa tiky stupňujú, sú veľmi intenzívne, prípadne kombinované, je dobré poradiť sa s odborníkom ohľadom ich liečby.

 

Možnosti liečby

Riešenie tikov závisí od typu a vážnosti tikovej poruchy a môže zahŕňať psychoterapiu, ale aj farmakoterapiu.


Kategórie: 12-18 rokov, Deti