Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Tiky

Tiky môžu byť prechodné, teda trvajúce menej ako 1 rok alebo chronické. Tie trvajú viac ako rok a zvyčajne majú viac podôb. Chronické tiky sú pohybové a zvukové, nikdy však obojaké. Pri Touretovom syndróme ide o kombináciu zvukových a pohybových tikov naraz. Vo vekovej kategórii 0 až 6 rokov je najčastejšou prechodná tiková porucha so spontánnym ústupom symptómov. V niektorých prípadoch sa tiky stupňujú, spontánne neodoznejú alebo majú intenzitu, ktorá dieťaťu znemožňuje normálne fungovať. Vždy je dobré poradiť sa s odborníkom ohľadom ich liečby.

 

Možnosti liečby

Riešenie tikov zväčša vyžaduje multidisciplinárny prístup v riešení detského psychiatra a psychoterapeuta.


Kategórie: 0 - 6 rokov, Deti