Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

Výbuchy hnevu

U detí v batoľacom veku sú výbuchy hnevu časté a normálne. Dlhotrvajúce či prílišné výbuchy zlosti s krikom, neutíšiteľným plačom a agresivitou veľa naznačujú o budúcej osobnosti dieťaťa alebo o tendencii k hypersenzitívnym reakciám. No môžu byť aj jedným zo symptómov vývinových porúch. S pribúdajúcim vekom dieťaťa výbuchy hnevu znižujú svoju intenzitu a frekvenciu. No pri viacerých diagnózach, vrátane porúch autistického spektra či ADHD to nie je pravidlo. Prvým krokom v riešení emocionálnych výbuchov je podrobná diagnostika ich príčin.

 

Možnosti liečby

Prístupy k liečbe sa vždy riadia príčinou nadmerného hnevu. Dali by sa rozdeliť na: behaviorálne, ktoré riešia psychoterapeut a psychiater, farmakologické a alternatívne.


Kategórie: 0 - 6 rokov, Deti