Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

1. Aká je logika vašich programov? 

Každý program starostlivosti Calma sa na základe odborného zhodnotenia zdravotného stavu pomocou Vstupného obrazu snažíme personalizovať na základe zistenej diagnózy, osobnosti klienta, jeho preferencií či inklinácií tak, aby plnil liečebné účely, a zároveň, aby kompozícia liečebného programu nepredstavovala pre neho prekážku, ale pomoc v liečbe.

Na klinike Calma nie je možné objednať si samostatnú hodinu psychoterapie. Je to preto, lebo hodina psychoterapie nemôže mať vplyv na zlepšenie duševného zdravia. Okrem toho nie je vopred jasné, či nepotrebujete inú formu liečby alebo vzdelávania ako je hodina individuálnej psychoterapie. Možno potrebujete absolvovať autogénny tréning a možno potrebujete podpornú skupinu. Nie je vylúčené, že pre vás konkrétne je najvhodnejšia skupinová psychoterapia. Preto je potrebné najprv vás spoznať cez Vstupný obraz a následne odporučiť buď niektorý z programov starostlivosti alebo úplne iné riešenie. Skupinové aktivity sú prirodzene lacnejšie ako individuálne a niekedy majú dokonca lepšie výsledky. Z uvedených dôvodov vznikli programy starostlivosti ako alternatíva k tradičnému objednávaniu jednotlivých hodín. Nejde teda len o balíky hodín psychoterapie, ale rôznych iných aktivít na zlepšenie duševného zdravia.

Programy sa delia do troch základných skupín:

Programy Prevencia obsahuje vzdelávanie  a podporné skupiny, na ktorých je možné získať informácie a zručnosti, ktoré umožnia vyriešiť problém v zárodku.

Stabilizačné programy obsahujú rôzne možnosti stabilizácie duševného zdravia či už s liekmi, rozhovorom (psychoterapiou) alebo kombináciou liekov a rozhovoru, ako aj rôzne mixy vzdelávacích aktivtí, podporných skupín a relaxačných techník.

Programy Samostatnosť obsahujú skupinové terapie alebo relaxačné podporné aktivity, ktorými sa naučíte predchádzať zhoršeniu stavu a naopak ho budete udržiavať v dobrom stave tak, aby ste nás potrebovali čoraz menej.