Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

1. Podľa čoho robí hodnotenie psychológ, psychiater alebo iný odborník?

K hodnoteniu vášho stavu pristupujeme komplexne – psychologicky aj psychiatricky, a ponúkame vám komplexné hodnotenie bez toho, aby ste si museli „hádzať korunou“ či navštíviť psychiatra, psychológa, liečebného pedagóga alebo iného odborníka. Toto posúdenie urobíme my podľa toho, akú potrebu máte. Prakticky to zistíme z prvého kroku pri zostavovaní Vstupného obrazu, ktorý je tvorený online dotazníkmi vyvinutými našim Calma tímom.

Hodnotenie je z odborného hľadiska komplexné, ale urobili sme všetko pre to, aby bolo pre vás jednoduché a zrozumiteľné.