Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

1. Je potrebné uzavrieť s klinikou Calma zmluvu?

Áno, s klientmi pracujeme na zmluvnom základe. Jasné pravidlá robia dobré vzťahy. Okrem toho, zákon o zdravotnej starostlivosti od nás vyžaduje, aby sme s klientmi mali uzatvorenú zmluvu. Preto je u nás prvým krokom uzavretie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a iných služieb.