Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

2. Musím s vami uzatvárať zmluvu vždy, keď budem niečo potrebovať?

Nie, naša zmluva je postavená tak, že jej súčasťou sú všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú všetky podrobnosti nášho vzájomného vzťahu. Preto vždy, keď budete niečo potrebovať, už len zadáte objednávku a vykonáte úhradu. Zmluva so všeobecnými obchodnými podmienkami vyrieši všetko, čo môže vyvstať v súvislosti s akoukoľvek objednávkou.

Súčasťou zmluvy sú aj ďalšie dokumenty, ktoré s Vami musíme mať uzatvorené podľa platnej legislatívy. Predovšetkým sú to podmienky ochrany osobných údajov, a podmienky obchodu uzatváraného na diaľku.

Napokon, ak je súčasťou nášho plnenia nami vytvorený obsah – dielo, ktoré je chránené autorským zákonom, tak sa jeho využívanie riadi našimi licenčnými podmienkami používania obsahu. Týmto sa chránime voči neoprávneným zásahom do autorských práv – zjednodušene povedané – pirátstvu. Do vývoja obsahu venujeme nemálo energie a prostriedkov, a preto potrebujeme urobiť aspoň základné úkony na jeho ochranu.