Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

2. Osobitná konzultácia, vyšetrenie alebo kontrola

Náš personál Vás rád oboznámi so všetkými podrobnosťami procesu poskytovania zdravotnej starostlivosti na našej klinike. Ak by ste si však potrebovali informácie osadiť odbornejšie do kontextu vašej situácie, môžete si objednať predbežnú konzultáciu s naším odborníkom – psychiatrom alebo psychológom. Takáto predbežná konzultácia nenahrádza proces zhodnotenia zdravotného stavu, ale prináša vám hlbšiu informáciu o jeho význame a o možnostiach našich následných programov. Kontrolu, konzultáciu alebo komplexnú diagnostiku nájdete v Programoch v časti Jednorazové doplnkové služby.  Vyšetrenia je možné si objednať aj v drahšej verzii s príplatkom za expresnosť, s možnosťou včasnejšej rezervácie termínu. Prednostné rezervácie termínov sú bez zvýšeného poplatku k dispozícii pre každého nášho účastníka ktoréhokoľvek programu.

Zdôrazňujeme, že konzultácia nie je v žiadnom prípade nevyhnutným krokom predchádzajúcim odbornému zhodnoteniu vášho zdravotného stavu. Môže dokonca oddialiť riešenie vášho problému v čase, a preto si predbežnú konzultáciu objednajte iba ak ste naozaj presvedčení, že ju potrebujete.