Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

3. Čo ak potrebujem termín zmeniť?

Ak z vážnych dôvodov  potrebujete zmeniť termín jednorazového výkonu – napr. stretnutia v rámci zhodnotenia zdravotného stavu, môžete. Rezervovaný termín zrušíte, a ďalej postupujete rovnako, ako by ste si rezervovali nový termín. Takto to funguje v prípade, ak zrušíte termín najneskôr 24 hodín pred časom, ktorý ste si rezervovali.

Zrušenie termínu neskôr než 24 hodín pred jeho konaním, sa považuje za stornovanie, a vzťahuje sa na neho sankcia vo výške ceny výkonu, ktorého termín ste stornovali. Ak si želáte uskutočniť tento výkon, budete ho musieť znovu objednať a uhradiť.

Naša politika stornovania termínov a sankcií zaň je veľmi liberálna, a má jediný limit – časové ohraničenie 24 hodín. Prosíme Vás, aby ste termíny menili naozaj iba v nevyhnutných prípadoch a nevyužívali našu flexibilitu bezdôvodne. Zlepšujete tak dostupnosť termínov pre seba aj pre ostatných klientov.