Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

3. Patrím ku psychiatrovi alebo ku psychológovi?

V klinike Calma túto dilemu vôbec nemusíte riešiť. Oblasť duševného zdravia vnímame skôr ako kontinuum, v ktorom každý človek potrebuje v rôznych štádiách svojho života rôznych odborníkov. Psychoterapeuti môžu byť aj psychiatri aj psychológovia, dokonca aj iné profesie. My vám odporučíme podľa nás optimálne riešenie.

Napríklad, podľa záverov zhodnotenia vášho zdravotného stavu, vám môžeme odporučiť program, ktorého hlavné prvky budú čiastočne zodpovedať vo vedení karty a kontrolách v psychiatrickej ambulancii. Avšak zároveň v tom istom programe môžeme odporučiť doplnkovú psychoterapeutickú starostlivosť. Po zhodnotení programu môže váš ďalší program mať už svoje ťažisko posunuté na psychoterapeutickú starostlivosť – individuálnu alebo aj skupinovú, a kontroly v psychiatrickej ambulancii budú odporúčané zriedka alebo menej často.

Regulácia nastavuje niektoré pravidlá, ktoré samozrejme rešpektujeme. Lieky vám môže predpísať iba lekár – psychiater. Niektoré potvrdenia musia byť vystavené výlučne klinickým psychológom, niektoré zasa psychiatrom.

Pre nás ste však vždy v prvom rade klientom našej kliniky, ktorému dávame to najvhodnejšie z každej špecializácie, ktorou disponujeme.