Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

3. Potrebujem potvrdenie alebo iný papier s pečiatkou od odborníka

V klinike Calma nevystavujeme potvrdenia ako službu, ktorú je možné si samostatne objednať. Ak je potvrdenie pre úrad, zamestnávateľa alebo inštitúciu potrebné, vieme ho vystaviť ako nespoplatnenú súčasť služby obsiahnutej v niektorom z programov. Potvrdenie tiež môžeme výnimočne vystaviť v rámci jednorazových doplnkových služieb, kde je možné za zvýšený poplatok objednať samostatné vyšetrenie alebo diagnostiku, ktorých výsledkom môže byť aj požadované potvrdenie.