Vzdelávajte sa v oblasti duševného zdravia v Akadémii Calma

4. Čo ak potrebujem zmeniť termín v rámci programu?

Ak potrebujete zmeniť termín výkonu v rámci niektorého programu starostlivosti z vážnych dôvodov, môžete. Rezervovaný termín však môžete zrušiť iba v prípade, že ste ešte nevyčerpali limit na zmeny termínov pre platobné obdobie Vášho programu.

Ak ste si už vyčerpali limit na zmeny termínov pre platobné obdobie Vášho programu, tak sa zrušenie termínu považuje za stornovanie. Stornovaný výkon sa nenahrádza a už nemáte nárok ho v rámci platobného obdobia programu čerpať.

Radi s Vami preberieme okolnosti, za ktorých k stornovaniu z Vašej strany prišlo. Ak nejde o nedostatok súčinnosti alebo vôle participovať na programe, môžeme tieto okolnosti zohľadniť pri ďalšej Vašej prípadnej objednávke – napríklad vám pridáme extra výkon do programu. Nemáme však povinnosť tak robiť – dôležité pritom budú aj naše možnosti voľných termínov.